Новини

 

Проєкти Університету – переможці конкурсів національного фонду досліджень України

08.09.2020

Київський національний університет імені Тараса Шевченка переміг у двох конкурсах від Національного фонду досліджень України.

За інформацією Науково-дослідної частини КНУ, науковці Університету подавали проєктні заявки для участі в дослідницьких конкурсах «Наука для безпеки людини та суспільства» і «Підтримка досліджень провідних та молодих учених».

Для участі в конкурсі «Наука для безпеки людини та суспільства» структурними підрозділами КНУ імені Тараса Шевченка було підготовлено й подано 38 проєктних пропозицій. Загалом до участі в загальноукраїнському конкурсі було подано 421 проєкт. За результатами конкурсного відбору, 11 проєктів науковців КНУ стало переможними, що становить 14% серед усіх проєктів-переможців. Завдяки цій перемозі упродовж 2020-2022 років Університетом реалізовуватимуться такі дослідницькі напрацювання:

ННЦ «ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ»

 • Протикоронавірусна активність водорозчинних С60 фулеренів у створенні нових прототипів профілактичних і терапевтичних препаратів: in silico, in vitro та in vivo скринінги. Керівник – Прилуцький Ю.І., проф., д.ф.-м.н.

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 • Фінансова стабілізація класичних університетів в умовах прояву глобальних наслідків пандемії COVID – 19. Керівник – Петленко Ю.В., доц., к.е.н.

ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 • Вплив структури та фізичних властивостей ліпідної мембрани на розвиток вірусної інфекції. Керівник – Булавін Л.А., проф., д.ф.-м.н.
 • Гетероструктуровані органічні сцинтилятори із високою здатністю до розділення іонізуючих випро-мінювань за формою сцинти-ляційного імпульсу для задач радіоекології. Керівник – Ящук В.М., проф., д.ф.-м.н. Провідна установа: Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України.

ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 • Релігійна безпека в Україні в умовах коронавірусної пандемії. Керівник –  Харьковщенко Є.А., проф., д.філос.н.

ІНСТИТУТ ПРАВА

 • Правова модель соціально-економічної безпекової доктрини України. Керівник – Іншин М.І., проф., д.ю.н.

ІНСТИТУТ ЖУРНАЛІСТИКИ

 • Стресогенні елементи латентного впливу реальних медійних повідомлень про пандемію COVID-19 на соціальні групи. Керівник – Різун В.В., проф., д.філол.н.

ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 • Хіміко-генетичний підхід до вивчення наслідків пригнічення АСЕ-2 як фармакологічної моделі побічних ефектів COVID19в нервовій, кишковій, гемостатичній та серцево-судинній системах. Керівник – Рябухін С.В., доц., д.х.н.
 • Раціональний дизайн інгібіторів мускаринових рецепторів ацетил-холіну як потенційних компонентів комбінованої терапії хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ) та астми. Керівник – Нипорко О.Ю., доц., к.біол.н.

ІНСТИТУТ ПСИХІАТРІЇ

 • Дослідити вплив пандемії COVID-19 на психічне здоров’я медичних працівників та розробити комп-лексну модель подолання її негативних наслідків з вико-ристанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Керівник – Пінчук І.Я., с.н.с., д.мед.н.

УНІВЕРСИТЕТСЬКА КЛІНІКА

 • Застосування вітчизняних лазерних та електрозварювальних технологій у лікуванні ран та трофічних порушень м'яких тканин, спричи-нених бойовими травмами та захворюваннями магістральних судин. Керівник – Черняк В.А., проф., д.мед.н.

 

До участі в конкурсі «Підтримка досліджень провідних та молодих учених» Університетом було подано 43 проєкти, або 13% від загальної кількості поданих до розгляду журі наукових розробок українських дослідників. Переможцями було визнано 20 наукових пропозицій, обґрунтованих і поданих співробітниками КНУ імені Тараса Шевченка. Зокрема, упродовж найближчих двох років будуть провадитися дослідження згідно з такими заявками-переможцями:

ННЦ «ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ»

 • Молекулярний дизайн, створення, in vitro та in vivo скринінги нанокомплексів природних алкалоїдів із С60 фулереном для підвищення ефективності терапії метастатичного раку. Керівник – Прилуцький Ю.І., проф., д.ф.-м.н.

ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 • Магнітні індикатори палеокліматичних змін у відкладах лесово-ґрунтової формації України. Керівник – Герасименко Н.П., проф., д.геогр.н. Провідна установа: Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України.

МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 • Найкраще наближення поліномами з обмеженнями і без обмежень та системи підпросторів. Керівник – Шевчук І.О., проф., д.ф.-м.н.
 • Оцінювання параметрів, перевірка гіпотез та прогнозування в актуальних стохастичних моделях. Керівник – Мішура Ю.С., проф., д.ф.-м.н.
 • Дифракційні процеси і радіаційні сили в обмежених гідропружних системах. Керівник – Жук Я.О., проф., д.ф.-м.н. Провідна установа: Інститут механіки НАН України.

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА КІБЕРНЕТИКИ

 • Асимптотичні режими збурених випадкових блукань: на межі сучасної та класичної теорії ймовірностей. Керівник – Іксанов О.М., проф., д.ф.-м.н.

ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 • Комп’ютерний дизайн, синтез і теплотранспортні властивості кремнієвих наноструктур для енергоефективних застосувань. Керівник – Курилюк В.В., доц., к.ф.-м.н.
 • Генерація і еволюція первинних магнітних полів. Керівник – Горбар Е.В., проф., д.ф.-м.н.
 • Розробка фізичних засад акусто-керованої модифікації та машинно-орієнтованої характеризації кремнієвих сонячних елементів. Керівник – Оліх О.Я., доц.
 • Плазмонні гібридні наносистеми «метал-полімер-флюорофор» з під-силеним оптичним відгуком для фотоніки та біомедичних застосувань. Керівник – Керівник – Єщенко О.А., проф., д.ф.-м.н.
 • Розробка новітніх тонкоплівкових матеріалів оптоелектроніки на основі зв’язаних гібридів квантових точок і двовимірних наноструктур. Керівник – Кондратенко С.В., проф., д.ф.-м.н.
 • Керований транспорт топологічних збуджень в атомарних схемах для квантових сенсорів та квантових систем обробки інформації. Керівник – Якименко О.І., доц., д.ф.-м.н.
 • Гібридні наносистеми для фотоімунотерапії в оптико-рентгенівському діапазоні енергій. Керівник – Ящук В.М., проф., д.ф.-м.н.
 • Режим фіксованої твердотільної мішені  в експерименті LHCb (CERN) і пошук екстремальних станів матерії в зіткненнях важких ядер на Великому Адронному Колайдері. Керівник – Аушев В.Є., проф., д.ф.-м.н. Провідна установа: Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України.

ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 • Нові функціональні матеріали для вилучення і утилізації CO2. Керівник – Домасевич К.В., п.н.с., д.х.н.

ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ

 • Еколінгвістичні модуси дискурсивного простору України в європейському полікультурному континуумі. Керівник – Корольов І.Р., доц., д.філол.н.

ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 • Особливості взаємодії наночас-тинок з вірусами та мікроорганізмами різних типів. Імплемен-тація до антивірусної та антимікробної терапії. Керівник – Лозовський В.З., проф.
 • Розробка методології безпечного та масштабованого застосування нестабільних діазоалканів як реагентів для органічного синтезу з використанням проточних реакторів. Керівник – Рябухін С.В., доц., д.х.н. Провідна установа: Інститут органічної хімії НАН України.
 • Глутамат/ГАМК сигналювання в двонаправленій системі комунікації кишечник – мозок: фокус на шкідливий вплив карбон-вмісних наночастинок – забруднювачів повітря. Керівник – Толстанова Г.М., проф., д.б.н. Провідна установа: Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна.

АСТРОНОМІЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ

 • Легка темна матерія і динамічна темна енергія у Всесвіті. Керівник – Жданов В.І., проф., д.ф.-м.н. Провідна установа: Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова.

 

Науково-педагогічний колектив КНУ імені Тараса Шевченка щиро вітає колег із вагомими професійними здобутками й бажає дослідникам нових перемог!

 

Центр комунікацій

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2024