Новини

 

Перше засідання Біоетичного комітету наукових досліджень КНУ

04.12.2023

Під час першого установчого засідання Біоетичного комітету наукових досліджень КНУ, яке відбулося 1 грудня в Головному корпусі Університету, було затверджено його персональний склад і обговорено план дій на найближчий час.

 

Створення Комітету з біоетики наукових досліджень у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка затверджено протоколом №3 Вченої ради Університету від 13 листопада 2023 року і введено в дію наказом ректора №900-32 від 17 листопада 2023 року. Основним документом, яким керується Комітет у своїй діяльності, є «Положення про комітет з біоетики наукових досліджень у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка».

Згідно з Положенням, основною функцією Комітету є надання оцінки щодо відповідності проведення наукових досліджень/експериментальних розробок/клінічних випробувань із залученням пацієнтів (здорових добровольців), їхніх анатомічних матеріалів та експериментальних тварин принципам біоетики, міжнародним договорам, актам чинного законодавства України та внутрішнім документам Університету.

Комітет надає дозвіл на проведення відповідних наукових досліджень/експериментальних розробок/клінічних випробувань шляхом оформлення Експертного висновку, погоджує внесення змін до раніше затверджених протоколів, надаючи новий Експертний висновок, в межах своєї компетенції.

До Комітету входять 13 членів, які є представниками таких структурних підрозділів КНУ, як ННЦ «Інститут біології та медицини», ННІ високих технологій, Інститут психіатрії, ННІ журналістики, ННІ права, Факультет психології, Філософський факультет, Університетська клініка.

Зокрема, під час засідання визначено й затверджено керівний апарат Комітету у складі:

  • голова Комітету – Олена Мяловицька, доктор медичних наук, професор кафедри внутрішньої медицини ННЦ «Інститут біології та медицини»;
  • заступник голови Комітету з питань досліджень на експериментальних тваринах – Микола Макарчук, доктор біологічних наук, професор кафедри анатомії та патологічної фізіології ННЦ «Інститут біології та медицини»;
  • заступник голови Комітету з питань досліджень із залученням пацієнтів (здорових добровольців) – Станіслав Чумак, кандидат медичних наук, провідний фахівець Інституту психіатрії КНУ імені Тараса Шевченка;
  • секретар Комітету – Наталія Дзюбенко, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник кафедри молекулярної біотехнології та біоінформатики ННІ високих технологій.

За словами проректорки з наукової роботи Ганни Толстанової, раніше локальні біотичні комітети існували в таких структурних підрозділах Університету, як ННЦ «Інститут біології та медицини» і Інститут психіатрії. «Створення окремого Комітету з біоетики є ще одним кроком до євроінтеграції української науки», – підкреслила проректорка. Також Ганна Толстанова зазначила, що, за результатами першого засідання, Комітет почав працювати над створенням пакета документів біоетичної експертизи та порядку її проведення. 

 

За інформацією Науково-дослідної частини КНУ

Центр комунікацій 

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2024