Новини

 

Оксана Сліпушко: Духовна держава Тараса Шевченка

21.06.2013

У видавництві «Київський університет» вийшла друком монографія доктора філологічних наук , професора, завідувача кафедри історії української літератури і шевченкознавства КНУ імені Тараса Шевченка Оксани Сліпушко «Духовна держава Тараса Шевченка». Авторка присвятила свою наукову працю двом визначним подіям: 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 180-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Книга є першою спробою дослідити ідеал національної Духовної Держави у творчості Тараса Шевченка, що актуалізується в контексті модерної гуманітарної політики незалежної України. У праці Шевченкова ідея визначається як одна з домінуючих у багатовекторному духовному просторі, починаючи з ХІХ ст. і донині. Зроблено спробу здійснити проекцію духовних пошуків митця на питання національної освіти та проблему виховання нової особистості, показано роль і значення історії як чинника формування національної ідентичності українського народу, важливого фактора у визначенні геополітичних орієнтирів України у ХІХ-ХХ ст. Праця адресована студентам вищих навчальних закладів, науковцям і широкому колу читачів. Робота над її написанням була складовою Плану Заходів з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка, що святкуватимемо у 2014 році.

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2024