Географічний факультет

Провідний в Україні освітній, навчально-методичний і науковий центр із підготовки фахівців географічних спеціальностей. Факультет готує нове покоління освічених та конкурентоздатних спеціалістів, які можуть розуміти глобальні, регіональні й локальні проблеми розвитку природних та господарських систем, пропонувати конструктивні рішення з оптимізації їхнього функціонування, бути відповідальними за раціональне використання й збереження природного середовища та сталий розвиток українського суспільства.

На факультеті діють наукові школи з регіонального географо-екологічного аналізу, суспільно-географічних досліджень в Україні, гідроекологічних досліджень, картографічних та геоінформаційних досліджень.

Спеціальності та освітні програми ОС Бакалавр:

014.07 Середня освіта (Географія)
 • Географія (Д)
* Д - денна форма навчання

 

103 Науки про Землю
 • Управління та екологія водних ресурсів (Д)
 • Метеорологія (Д)
 • Ґрунтознавство, управління земельними ресурсами та територіальне планування (Д)
 • Геоекологія та екосистемні послуги (Д)
* Д - денна форма навчання

 

106 Географія
 • Економічна географія (Д)
 • Урбаністика та міське планування (Д)
 • Транскордонне екологічне співробітництво (Д)
* Д - денна форма навчання

 

193 Геодезія та землеустрій
 • Геодезія та землеустрій (Д)
* Д - денна форма навчання

 

242 Туризм і рекреація
 • Туризм (Д/З)
  * Д - денна форма навчання
** З - заочна форма навчання

 

Спеціальності та освітні програми ОС Магістр:

014.07 Середня освіта (Географія)
 • Географія (Д)
* Д - денна форма навчання

 

103 Науки про Землю
 • Гідрологія та інтегроване управління водними ресурсами (Д)
* Д - денна форма навчання

 

106 Географія
 • Географія рекреації та туризму (Д)
 • Геоморфологія та палеогеографія (Д)
 • Економічна та соціальна географія (Д)
 • Урбаністика та регіональний розвиток (Д)
 • Політична географія та геополітика(Д)
 • Транскордонне природоохоронне співробітництво (Д)
* Д - денна форма навчання

 

193 Геодезія та землеустрій
 • Землеустрій та кадастр (Д)
* Д - денна форма навчання

 

242 Туризм і рекреація
 • Туризм (Д/З)
  * Д - денна форма навчання
** З - заочна форма навчання

 

Спеціальності, за якими здійснюється підготовка докторів філософії:

103 Науки про Землю1/Earth Sciences
 • Науки про Землю/Earth Sciences (Д/З)
* Д - денна форма навчання
** З - заочна форма навчання
1 Спеціальність, що передбачає вивчення складу і будови Землі, у тому числі геологія, геофізика, мінералогія, геохімія, вулканологія, сейсмологія та інші фізичні науки про Землю, метеорологія та інші атмосферні науки (включаючи кліматичні дослідження), гідрологія, океанологія.

 

106 Географія/Geography
 • Географія/Geography (Д/З)
* Д - денна форма навчання
** З - заочна форма навчання

 

242 Туризм і рекреація/Tourism
 • Туризм/Tourism (Д/З)
  * Д - денна форма навчання
** З - заочна форма навчання

 

Спеціальності, за якими здійснюється підготовка докторів наук:

11 Географічні науки
 • 11.00.02 Економічна
 • 11.00.04 Геоморфологія та палеогеографія (Д)
 • 11.00.07 Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія (Д)
 • 11.00.12 Географічна картографія (Д)
* Д - денна форма навчання

 

Кафедри:

 1. Кафедра географії України
 2. Кафедра геодезії та картографії
 3. Кафедра гідрології та гідроекології
 4. Кафедра економічної та соціальної географії
 5. Кафедра землезнавства та геоморфології
 6. Кафедра країнознавства та туризму
 7. Кафедра метеорології та кліматології
 8. Кафедра фізичної географії та геоекології

Лабораторії:

Центри:

Програма підготовки офіцерів запасу

Навчання за програмою підготовки офіцерів запасу відбувається на базі Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Правила прийому).

Гуртожитки

Іногородні студенти факультету проживають у гуртожитку № 6.
Іногородні аспіранти факультету проживають у гуртожитку № 12.

Контактна інформація:

Адміністрація факультету

Адреса: 03127, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 2а,
Географічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Тел.: +38 (044) 521-32-70
Факс: +38 (044) 521-32-70

E-mail: geogr@knu.ua
Web: geo.knu.ua

Офіційна сторінка географічного факультету у соціальній мережі Facebook
Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2024