Історичний факультет

Найдавніший і найкращий освітній центр в Україні, що готує фахівців із історичних дисциплін.

Лише тут можна отримати навички мислити швидко, логічно, широко й водночас критично; уміння професійно аналізувати документи, розвинути власний творчий потенціал, стати найкращим фахівцем в обраній галузі та реалізувати себе як творчу, наукову, освічену й самодостатню особистість.

На факультеті розробляються перспективні напрями у дослідженні етнології, краєзнавства, спеціальних історичних дисциплін, активно розвиваються нові освітні напрями й навчальні підходи, що змінюють роль історика в сучасному українському суспільстві. Публічна історія, популяризація історії через фестивалі, лекції й творчі заходи розширює обрії практичної роботи істориків.

Спеціальності та освітні програми ОС Бакалавр:

014.03 Середня освіта (Історія)
 • Середня освіта (Історія) (Д)
* Д - денна форма навчання

 

027 Музеєзнавство, пам’яткознавство
 • Музеєзнавство, пам’яткознавство (Д)
* Д - денна форма навчання

 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
 • Архівістика та управління документацією (Д)
* Д - денна форма навчання

 

032 Історія та археологія
 • Історія України та культурна антропологія (з поглибленим вивченням іноземних мов) (Д)
 • Світове українство в цивілізаційному поступі (з поглибленим вивченням іноземних мов) (Д)
 • Практична (публічна) історія (з поглибленим вивченням іноземних мов) (Д)
 • Американістика та європейські студії (з поглибленим вивченням іноземних мов) (Д)
 • Сходознавство (Д)
 • Східноєвропейські історичні студії (Д)
 • Історія мистецтв (Д)
 • Археологія та преісторія (Д)
 • Краєзнавство, екскурсознавство та історико-культурний туризм (Д)
  * Д - денна форма навчання

 

Спеціальності та освітні програми ОС Магістр:

027 Музеєзнавство, пам’яткознавство
 • Музеєзнавство, пам’яткознавство (Д)
* Д - денна форма навчання

 

032 Історія та археологія
 • Історія України (Д)
 • Американістика та європейські студії (Д)
 • Сходознавство (Д)
 • Східноєвропейські історичні студії (Д)
 • Історія мистецтв (Д)
 • Історичне туризмознавство (Д)
 • Археологія (Д)
 • Історія (З)
  * Д - денна форма навчання
** З - заочна форма навчання

 

Спеціальності, за якими здійснюється підготовка докторів філософії:

032 Історія та археологія
 • Історія та археологія (Д/З)
  * Д - денна форма навчання
** З - заочна форма навчання

 

Кафедри:

 1. Кафедра археології та музеєзнавства
 2. Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки
 3. Кафедра давньої і нової історії України
 4. Кафедра етнології та краєзнавства
 5. Кафедра історії мистецтв
 6. Кафедра історії Центральної та Східної Європи
 7. Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків
 8. Кафедра новітньої історії України
 9. Кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн
 10. Кафедра української історії і етнополітики

Програма підготовки офіцерів запасу

Навчання за програмою підготовки офіцерів запасу відбувається на базі Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Правила прийому).

Гуртожитки

Іногородні студенти факультету проживають у гуртожитку № 7.
Іногородні аспіранти факультету проживають у гуртожитку № 12.

Контактна інформація:

Адміністрація факультету

Адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60,
Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Тел.: +38 (044) 234-09-71
Факс: +38 (044) 239-32-12

E-mail: history@knu.ua
Web: history.univ.kiev.ua

Офіційна сторінка історичного факультету у соціальній мережі Facebook
Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2024