Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби

Заснований на базі Національної академії державного управління при Президентові України, ННІ ПУДС КНУ імені Тараса Шевченка забезпечує підготовку кадрів нової генерації для розбудови демократичної, соціальної, правової та незалежної України. При організації навчального процесу до уваги беруться ті чинники, які формують запити до нового покоління державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Спеціальності та освітні програми ОС Бакалавр:

256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами діяльності)
 • Урядування у сфері національної безпеки (Д/З)
  * Д - денна форма навчання
** З - заочна форма навчання

 

281 Публічне управління та адміністрування
 • Урядування в публічній сфері (Д/З)
 • Європейські та євроатлантичні студії (Д/З)
  * Д - денна форма навчання
** З - заочна форма навчання

 

Спеціальності та освітні програми ОС Магістр:

256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами діяльності)
 • Стратегічний менеджмент у сфері національної безпеки (Д/З)
 • Управління в сфері інформаційної безпеки (Д)
 • Технології забезпечення інформаційної безпеки (З)
  * Д - денна форма навчання
** З - заочна форма навчання

 

281 Публічне управління та адміністрування
 • Публічне управління та адміністрування (Д/З)
 • Державна служба (Д/З)
 • Місцеве самоврядування (Д/З)
 • Парламентаризм та парламентська діяльність (Д/З)
 • Постконфліктне врядування (Д)
 • Публічне управління та адміністрування: інтеграція в ЄС (Д)
 • Публічне управління та адміністрування (для державних службовців за замовленням Національного агентства України з питань державної служби) (З)
 • Європейські студії для публічних управлінців (для державних службовців за замовленням Національного агентства України з питань державної служби) (З)
 • Урядування на повоєнних територіях (для державних службовців за замовленням Національного агентства України з питань державної служби) (З)
  * Д - денна форма навчання
** З - заочна форма навчання

 

Спеціальності, за якими здійснюється підготовка докторів філософії:

256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)
 • Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) (Д/З/В)
* Д - денна форма навчання
** З - заочна форма навчання
*** В - вечірня форма навчання

 

281 Публічне управління та адміністрування
 • Публічне управління та адміністрування (Д/З/В)
* Д - денна форма навчання
** З - заочна форма навчання
*** В - вечірня форма навчання

 

Контактна інформація:

Адміністрація інституту

Адреси: 04050 вулиця Академіка Ромоданова, 12/2; вулиця Антона Цедіка 20, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Тел.: +38 (044) 481-21-92

E-mail: ipacs@knu.ua
Web: ipacs.knu.ua

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2024