Навчально-науковий інститут права

Правнича школа Шевченкового університету – найавторитетніша в Україні. Тут діляться своїми знаннями та колосальним досвідом високопрофесійні юристи-практики, а наші випускники пов’язані з найважливішими етапами українського державотворення, формування правової культури, захисту конституційних прав і свобод людини.

Столітні традиції якісної підготовки фахівців правознавців створили високий імідж як Інституту права університету, так і його випускників, не лише в Україні, а й на міжнародній арені. Нині ННІ права є взірцем вищої школи сучасної правничої освіти та наукової думки в Україні. Колектив інституту приділяє особливу увагу поєднанню в науковій та педагогічній діяльності історико-правових традицій минулого із актуальними питаннями різних галузей правознавства сучасності.

Спеціальності та освітні програми ОС Бакалавр:

081 Право
  • Право (Д)
  • Право/Правознавство (З)
  * Д - денна форма навчання
** З - заочна форма навчання

 

Спеціальності та освітні програми ОС Магістр:

081 Право
  • Право (Д/З)
  • Україно-Європейські правничі студії (Програма подвійного дипломування з Університетом ім.Миколаса Ромеріса в м.Вільнюс, Литва) (мова навчання англійська) / Ukrainian and European Legal Studies (Double Diploma Program in Association with the Mykolas Romeris University (Vilnius, Lithuania) (language of study: English) (Д)
  • Інтелектуальна власність (Д/З)
  • Законодавча діяльність та нормопроектування в Україні (Д)
  * Д - денна форма навчання
** З - заочна форма навчання

 

Спеціальності, за якими здійснюється підготовка докторів філософії:

081 Право
  • Право (Д/З)
  * Д - денна форма навчання
** З - заочна форма навчання

 

Спеціальності, за якими здійснюється підготовка докторів наук:

081 Право
  * Д - денна форма навчання
** З - заочна форма навчання

 

Програма підготовки офіцерів запасу

Навчання за програмою підготовки офіцерів запасу відбувається на базі Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Правила прийому).

Гуртожитки

Іногородні студенти інституту проживають у гуртожитку № 5.
Іногородні аспіранти інституту проживають у гуртожитку № 12.

Контактна інформація:

Адміністрація інституту

Адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60,
Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Тел.: +38 (044) 239-31-86
Факс: +38 (044) 239-32-37

E-mail: law@knu.ua
Web: law.knu.ua

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2024