Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

Поєднання науки, технологій, інженерії та математики – необхідні умови для підготовки висококваліфікованого спеціаліста в сучасному світі. Факультет РЕКС дає потужне підґрунтя для розвитку навичок всебічного аналізу ситуації та комбінації усіх наявних інструментів для вирішення реальних завдань. Студенти ФРЕКСу навчаються створювати та досліджувати комп’ютерні системи, програмні та апаратні платформи у співпраці з компаніями Cisco, Huawei, Microsoft тощо. Факультет залучає молодь до передових технологій у телекомунікаціях та програмному забезпеченні, підготовки спеціалістів для високотехнологічних галузей науки й техніки, які користуються попитом серед провідних українських та міжнародних компаній.

Спеціальності та освітні програми ОС Бакалавр:

105 Прикладна фізика та наноматеріали
 • Прикладна фізика, наноелектроніка та комп’ютерні технології (Д)
 • Електроніка та інформаційні технології в медицині (Д)
 • Еконофізика (Д)
* Д - денна форма навчання

 

123 Комп’ютерна інженерія
 • Інженерія комп’ютерних систем і мереж (Д)
* Д - денна форма навчання

 

172 Електронні комунікації та радіотехніка
 • Інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж (Д)
  * Д - денна форма навчання

 

Спеціальності та освітні програми ОС Магістр:

105 Прикладна фізика та наноматеріали
 • Прикладна фізика та наноматеріали (Д)
 • Біомедична фізика, інженерія та інформатика (Д)
 • Радіофізика та електроніка (Д)
* Д - денна форма навчання

 

123 Комп’ютерна інженерія
 • Комп'ютерні системи та мережі (Д)
* Д - денна форма навчання

 

172 Електронні комунікації та радіотехніка
 • Інформаційна безпека телекомунікаційних систем і мереж (Д)
 • Захист інформації в телекомунікаціях (Д)
  * Д - денна форма навчання

 

Спеціальності, за якими здійснюється підготовка докторів філософії:

105 Прикладна фізика та наноматеріали
 • Прикладна фізика та наноматеріали (Д/З)
* Д - денна форма навчання
** З - заочна форма навчання

 

123 Комп’ютерна інженерія
 • Комп'ютерна інженерія (Д/З)
* Д - денна форма навчання
** З - заочна форма навчання

 

172 Електронні комунікації та радіотехніка
 • Телекомунікації та радіотехніка (Д/З)
  * Д - денна форма навчання
** З - заочна форма навчання

 

Кафедри:

 1. Кафедра електрофізики
 2. Кафедра квантової радіофізики та наноелектроніки
 3. Кафедра комп'ютерної інженерії
 4. Кафедра математики та теоретичної радіофізики
 5. Кафедра медичної радіофізики
 6. Кафедра радіотехніки та радіоелектронних систем
 7. Кафедра фізичної електроніки

Програма підготовки офіцерів запасу

Навчання за програмою підготовки офіцерів запасу відбувається на базі Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Правила прийому).

Гуртожитки

Іногородні студенти факультету проживають у гуртожитку № 1.
Іногородні аспіранти факультету проживають у гуртожитку № 12.

Контактна інформація:

Адміністрація факультету

Адреса: 03127, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 4г,
Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Тел.: +38 (044) 526-05-32
Факс: +38 (044) 521-35-90

E-mail: frecs@knu.ua
Web: rex.knu.ua

Офіційна сторінка факультету радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем у соціальній мережі Facebook
Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2024