Університетська клініка

Університетська клініка Київського національного університету імені Тараса Шевченка є закладом охорони здоров’я та лікувально-навчально-науковим структурним підрозділом Університету.

Університетську клініку КНУ створено 2017 року відповідно до ухвали Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 16.01.2017 року та наказу Ректора від 08.12.2017 року на базі санаторію-профілакторію Університету, розташованого в мальовничому куточку студентського містечка, де навчається та проживає в гуртожитках переважна більшість студентів університету.

Традиція університетських клінік в Університеті існувала з часів заснування у 1841 році медичного факультету. На кінець ХІХ століття при Університеті діяло 4 факультетські та 3 госпітальні клініки, 2 клінічні відділення при міській лікарні.

Сьогодні Університетська клініка здійснює свою діяльність відповідно до отриманої Університетом ліцензії МОЗ України на проведення медичної практики із 22 спеціальностей. Також вона слугує клінічною базою для навчання студентів Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Університету, що навчаються за спеціальністю 222 Медицина.

Сучасний курс України на євроінтеграцію та відповідність вищої медичної освіти міжнародним стандартам визначає актуальність питання про роль університетської клініки в розвитку вищої медичної освіти.

Не може розвиватися університет, якщо у нього відсутня власна клінічна база. Кожен заклад вищої освіти може вибрати свою модель і йти тим шляхом, яким визначиться.

Університетські клініки надають майже повний спектр якісних медичних послуг як співробітникам закладів вищої освіти так і населенню.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка також долучився до мережі вже створених та діючих університетських клінік інших закладів вищої освіти (медичного та немедичного напрямку) та активно розвиває діяльність Університетської клініки.

Головною метою її діяльності є надання первинної, вторинної, а в подальшому третинної медичної допомоги працівникам Університету та населенню.

Керівником Університетської клініки є лікар міжнародного ступеня Черняк Віктор Анатолійович - доктор медичних наук, професор, судинний хірург.

Штат клініки налічує 33 висококваліфіковані спеціалісти, переважна більшість яких мають вчений ступінь та вищу медичну категорію – хірург, невропатолог, стоматолог, офтальмолог, дерматолог, гінеколог, лікар ультразвукової діагностики, лікарі сімейної медицини.

У жовтні 2019 року створений НДЦ Психіатрії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, що надає психіатричну та психологічну допомогу, сприяє розвитку у науковій діяльності університету.

Стратегія розвитку клініки передбачає впровадження медичного страхування (корпоративного медичного страхування), платних медичних послуг, проведення наукових досліджень, практичних занять для студентів та майбутніх науковців університету, розробка інноваційних проектів та реалізація їх у медичній сфері.

Контактна інформація:

Адреса: 03022, м. Київ, вул. Юлії Здановської, 36, Університетська клініка Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Тел.: +38 (044) 431-04-14 - реєстратура

Web: clinic.knu.ua

Youtube: Університетська клініка КНУ ім.Тараса Шевченка

E-mail: clinic@knu.ua, clinic.univ@gmail.com

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2024