Проректор з науково-педагогічної роботи
 
Гожик Андрій Петрович

E-mail: andrii.gozhyk@knu.ua

Андрій Петрович Гожик народився в родині вчителів 14 грудня 1962 року (смт Гоща, Рівненська область). Випускник геологічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка (1984 рік).

У червні 1994 року захистив кандидатську дисертацію «Фізичні властивості гранітоїдів Інгуло-Інгулецького району Українського щита, та їх використання для палеогеодинамічного аналізу та металогенічного прогнозу» (спеціальнісь 04.00.12 – геофізичні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин).

Із 1984 по 2001 рік працював у Науково-дослідній частині Університету, обіймані посади: інженер; молодший науковий, науковий, старший науковий співробітник; завідувач Проблемної науково-дослідної лабораторії фізико-хімічних досліджень гірських порід геологічного факультету. На викладацькій роботі – із 2000 року, обіймані посади: викладання за сумісництвом на кафедрі мінералогії, геохімії та петрографії геологічного факультету КНУ, асистент (із 2001 року), доцент (2004–2021 роки). Вчене звання доцента присвоєне в 2007 році.

Із листопада 2004 року до травня 2007 року – заступник декана геологічного факультету з навчальної роботи.

Від червня 2007 року – керівник сектора й заступник директора, а із грудня 2012 року по травень 2021 року – директор Науково-методичного центру організації навчального процесу Університету. Від 2015 року – заступник голови Науково-методичної ради КНУ імені Тараса Шевченка.

У 2004–2015 рр. – член Науково-методичної комісії МОН України з геології. У 2016–2021 роках – координатор Сектора вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

Автор понад 80 наукових і навчально-методичних праць.

Заслужений працівник освіти України (2019 рік).

Співавтор Стратегічного плану розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Програми заходів із забезпечення якості освіти у КНУ. Член робочих груп МОН України із розробки нормативних актів у сфері кваліфікацій і вищої освіти.

Одружений. Дружина – гідрогеолог, викладає дисципліни в галузі Науки про Землю. Донька Ірина (1985 р. н.) – докторка філософії з прикладної фізики, інженерка-дослідниця лабораторії «Surfaces du Verre et Interfaces».

Декларація

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2024