Де-Метц Георгій Георгійович

Де-Метц Георгій Георгійович

8 (20) травня 1861 - 9 березня 1947 р.
Фізик, доктор фізики (від 1891),
заслужений ординарний професор (від 1913),
декан фізико-математичного факультету (1913 — 1917),
ректор (1917) Університету Св. Володимира,
один з організаторів і ректор Київського політехнічного інституту (1919),
ректор Кубанського державного університету (1921)

Народився в Одесі в родині бельгійського підданого, інженера за фахом. Вступив на фізико-математичний факультет Ново¬російського (Одеського) університету, який закінчив зі ступенем канди¬дата. Удостоєний золотої медалі за дипломну роботу "Очерк аномальной дисперсии света в ее фактах и теориях" (травень 1885). Був залишений в університеті стипендіатом для підготовки до професорського звання.

12 жовтня 1889 р. після захисту дисертації "Опытное исследование меха¬нических свойств масел и коллоидов" отримав ступінь магістра фізики. Через півтора року захистив дисертацію "Об абсолютной сжимаемости ртути и стекла" і 31 травня 1891 р. затверджений доктором фізики. 1892 р. був обра¬ний екстраординарним професором кафедри фізики університету Св. Воло¬димира. З 1896 р. – ординарний професор, а з 1913 р. – заслужений орди¬нарний професор та декан фізико-математичного факультету (по 1917).

Після відставки М. М. Цитовича з 7 жовтня по 28 листопада 1917 р. (53 дні) виконував обов’язки ректора університету Св. Володимира. За його ректорства Радою університету було прийнято рішення від 30 жовтня 1917 р. про заснування кафедри польської мови на історико-філологічному факультеті.

Г. Г. Де-Метц – автор праць із різних розділів фізики. Підготував низку підручників і методичних посібників для студентів. З 1929 р. власні підручники видавав українською мовою. Був піонером вивчення й засто¬сування рентгенівських променів. З 1906 по 1917 рр. – видавець і редак¬тор науково-популярного журналу "Физическое обозрение".

Мав чин дійсного статського радника (з 1911). Нагороджений ор¬денами Св. Станіслава III (1891), II (1900) та І (1917) ступенів, Св. Анни III (1900) і II (1904) ступенів, Св. Володимира IV (1908) та НІ (1914) ступенів.

Помер Г. Г. Де-Метц 9 березня 1947 р. у Києві й похований на Лук’янівському цвинтарі.

Джерело інформації: Ректори Київського університету. 1834-2006 / КНУТШ; В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 169-171.

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2024