Матвєєв Олександр Павлович

Матвєєв Олександр Павлович

20 квітня (2 травня) 1816 – 23 травня (4 червня) 1882 р.
Доктор медицини (від 1847), заслужений ординарний професор медицини (від 1869),
організатор і завідувач кафедри акушерства, жіночих і дитячих хвороб (1844- 1882),
декан медичного факультету (1862 — 1865),
проректор (1865, 1872-1875), ректор (1865-1871, 1875-1878)
Університету Св. Володимира

Народився в Орловській губернії у дворянській родині. Навчався у дворянському пансіоні при Московському університеті. Потім всту¬пив на медичний факультет цього ж університету, який закінчив 1841 р. зі сту¬пенем лікаря. Працював за фахом у московській Катеринінській лікарні, а також набував практичного досвіду в найкращих клініках Європи.

1844 року призначений в університеті Св. Володимира ад’юнктом ка¬федри акушерства, жіночих і дитячих хвороб. У березні 1847 р. після захис¬ту дисертації "О послеродовых болезнях" отримав ступінь доктора медици¬ни й затверджений екстраординарним професором зазначеної кафедри, а 1848 року – ординарним професором. З 1869 р. – заслужений ординарний професор медицини.

З 1862 р. обов’язки на кафедрі та в клініці при ній (заснована 1 лис¬топада 1843) поєднував із навчально-адміністративною роботою: був дека¬ном медичного факультету (1862 – 1865), проректором (1865, 1872–1875). Наказом міністра народної освіти від 27 вересня 1865 р. затверджений ректором університету Св. Володимира (обіймав посаду до травня 1871). Удруге був ректором Університету з травня 1875 р. по вересень 1878 р. Під час ректорства О. П. Матвєєва істотно поліпшилися матеріальне забезпечення й діяльність хірургічної, терапевтичної, акушерської клінік. Вони поповнилися медичними приладами та інструментами, навчальними посібниками. Заснований 1853 р. Анатомічний театр для практичних занять студентів збагатився новими експонатами. 1867 р. відкрито офтальмо¬логічну клініку, лабораторію медичної та фізіологічної хімії. Для керівництва роботою бібліотеки 1867 р. створено Бібліотечний комітет, у який, окрім бібліотекаря й куратора професорського лекторію, обиралися четверо представників від кожного факультету. З ініціативи ректора у червні 1868 р. при університеті було засновано повивальні курси для жінок.

У 1869 р. одержано дозвіл на будівництво окремого приміщення для хімічної лабораторії, порушено питання про організацію хімічного відділення на фізико-математичному факультеті. Того ж року на засідан¬нях Ради ухвалено рішення про обрання почесними членами університе¬ту Св. Володимира колишніх ректорів М. Д. Іванишева та М. О. Макси¬мовича, зважаючи на їхню корисну працю в ім’я науки й університету. При університеті було відкрито також наукові інституції: Товариство дослідників природи (1869) та Юридичне товариство (1877).

Мав чин таємного радника (з 1877). Нагороджений орденами Св. Анни III (1847), II (1852) й І (1874) ступенів та Св. Анни II ступеня з Імператорською короною (1857), Св. Станіслава І ступеня (1864), Св. Во¬лодимира III (1867) і II (1880) ступенів.

Помер О. П. Матвєєв 23 травня 1882 р. у Києві.

Джерело інформації: Ректори Київського університету. 1834-2006 / КНУТШ; В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 115.

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2024