Митюков Каленик Андрійович

Митюков Каленик Андрійович

22 липня (3 серпня) 1823 р. — 27 лютого (11 березня) 1885 р.
Правознавець, доктор права (від 1851),
заслужений ординарний професор кафедри римського права (від 1870),
декан юридичного факультету (1861-1863, 1865-1867),
проректор (1863-1865, 1867-1869, 1870-1871, 1878), ректор (березень- вересень 1865)
Університету Св. Володимира

Народився у Києві в родині купців. Середню освіту здобув у Київській духовній семінарії. 1841 року вступив на юридичний факультет університету Св. Володимира, який закінчив 1845 р. зі ступенем канди¬дата законознавства. З 1846 р. – в університеті на посаді виконуючого обов’язки ад’юнкта кафедри римського права. У грудні 1847 захистив дисертацію "О признании тяжущихся сторон на суде по делам граждан¬ским" на ступінь магістра цивільного права і згодом (1848) затвердже¬ний на посаді ад’юнкта.

Після захисту дисертації "О наследстве по римским законам" (1851) отримав ступінь доктора права й затверджений спочатку екстраор¬динарним професором (1851), а з червня 1852 р. – ординарним профе¬сором кафедри римського права.

23 березня 1865 р. наказом міністра народної освіти був затвердже¬ний ректором університету на чотири роки. Однак у серпні того ж ро¬ку, через погіршення стану здоров’я, подав заяву про відставку з по¬сади ректора. Звільнений 27 вересня 1865 р., але залишився деканом юридичного факультету й професором. 1867 року призначений головою комітету, що готував нові Правила для студентів університету Св. Во¬лодимира.

Опублікував один із перших у Росії підручників для студентів із кур¬су римського права, який неодноразово перевидавався. Був співзасновником (1877) Юридичного товариства при університеті.

Мав чин таємного радника (з 1881). Нагороджений орденами Св. Станіслава II (1862) й І (1870) ступенів, Св. Анни II (1864) й І (1874) ступенів.

Помер К. А. Митюков 27 лютого 1885 р. у Києві й похований на Щекавицькому цвинтарі.

Джерело інформації: Ректори Київського університету. 1834-2006 / КНУТШ; В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 109.

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2024