Ренненкампф Микола Карлович

10 (22) вересня 1832 – 10 (22) травня 1899 р.
Правознавець, доктор державного права (від 1868),
заслужений ординарний професор (від 1884),
ректор (1883-1890) Університету Св. Володимира,
київський міський голова (1875— 1879)

Народився в містечку Олександрівка (тепер Сосниця Чернігівської обл.) у дворянській родині німецького походження. Після закінчення 1849 р. Чернігівської гімназії вступив на юридичний факуль¬тет Ніжинського ліцею князя Безбородька. 1850 року перевівся до універ¬ситету Св. Володимира на історико-філологічний факультет, але через півроку перейшов на юридичний факультет, який закінчив у 1855 р. із зо¬лотою медаллю, отримавши ступінь кандидата за твір "О правах и обязан¬ностях оседлых инородцев и в особенности евреев в России".

Після захисту в жовтні 1859 р. дисертації "История учения публицистов о праве осмотра кораблей во время войны" дістав ступінь магістра загальнонарод¬ного правознавства й обійняв посаду ад’юнкта кафедри енциклопедії за¬конознавства університету Св. Володимира.

У грудні 1862 р. призначений екстра¬ординарним професором кафедри енциклопедії законознавства універси¬тету Св. Володимира. Захистивши у квітні 1868 р. дисертацію "Очерки юридической энциклопедии", отримав ступінь доктора державного права й затверджений ординарним професором кафедри юридичної енциклопедії. 1869 р. обіймає посаду ординарного професора новоствореної ка¬федри "истории важнейших иностранных законодательств древних и но¬вых". Водночас продовжував викладати на кафедрі юридичної енцикло¬педії. З 1880 р. переведений на кафедру енциклопедії юридичних та політичних наук. 1884 р. затверджений у званні заслуженого ординарно¬го професора.

В університеті викладав енциклопедію законознавства та історію іно¬земних законознавств. Підготовлений ним підручник для студентів "Юридическая энциклопедия" перевидавався чотири рази (1899 – 1913).

1 травня 1883 р. міністром народної освіти затверджений на посаді ректо¬ра університету Св. Володимира. Обирався двічі на чотирирічний термін.

За ректорства М. К. Ренненкампфа відбувалася перебудова навчально¬го процесу університету згідно зі Статутом 1884 р. До 50-річного ювілею університету Св. Володимира, що відзначався 1884 року, підготовлено низку видань з історії університету. При університеті було відкрито Акушерсько-гінекологічне товариство (1886). Для клінік медичного факультету (тера¬певтичної, хірургічної, гінекологічної, офтальмологічної) було споруджено спеціальні будівлі на Бібіковському бульварі, поруч із головним корпусом університету, у які вони були переведені 1886 року, а в їхніх колишніх приміщеннях на першому поверсі влаштовано аудиторії.

Мав чин дійсного статського радника (з 1875). Нагороджений ор¬денами Св. Станіслава II (1868) і І (1884) ступенів, Св. Анни II (1872) і І (1888) ступенів, Св. Володимира III ступеня (1883), удостоєний відзнаки за бездоганну службу за 40 років (1897). Одержав італійський командорський хрест Св. Маврикія та Лазаря (1876).

Помер М. К. Ренненкампф 10 травня 1899 року в Києві й похований на Байковому цвинтарі.

Джерело інформації: Ректори Київського університету. 1834-2006 / КНУТШ; В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 132-133.

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2024