Зюльков Федір Іванович

Зюльков Федір Іванович

6 (18) листопада 1887 - 22 березня 1942 р.
Державний і партійний діяч, політемісар уряду Далекосхідної республіки,
голова Амурського крайового управління (1920-1922),
член Далекосхідного ЦК (1920- 1924),
перший секретар Сталінського райкому КП(б)У м. Києва (1934-1935),
заступник наркома освіти УСРР (1935- 1936), член ЦК КП(б)У (1934—1937),
ректор Київського державного університету (1936—1937)

Народився в с. Жупаново Мосальського повіту Калузької губернії (Росія) у бідній селянській родині. Мав початкову освіту – закінчив два класи сільської школи. З 1918 р. – член РСДРП(б). Протягом 20-х років відповідав за питання народної освіти в уряді Далекосхідної республіки. З кінця 1920 р. по листопад 1922 р. – політемісар уряду Далекосхідної республіки, голова Амурського крайового управління. У березні 1923 р. направлений у Забайкальську область на посаду члена президії губревкому та завідуючого відділом комунального господарства. Упродовж 1920–1924 рр. – член Президії крайового комітету ВКП(б), обраний членом Далекосхідного ЦК.

З квітня 1924 р. Ф. І. Зюльков – в Україні, де продовжив педагогічну діяльність. За розпорядженням губнаросвіти був відряджений до м. Умань на посаду керуючого й політкомісара Сільськогосподарського технікуму, з 1928 р. – директор Полтавського землевпорядного технікуму. 1933 р. переведений до Харкова, де обіймав посаду голови обласної контрольної комісії. Обирався делегатом XVII з’їзду ВКП(б) від Харківської парторганізації та членом Президії ЦК КП(б)У. 1934 р. переїхав до Києва, де працював першим секретарем Сталінського райкому КП(б)У (1934 – 1935), заступником наркома освіти УСРР (1935 – 1936).

На початку 1936/37 навчального року Ф. І. Зюлькова призначено ректором Київського державного університету. Тоді в самому розпалі була кампанія пошуку "ворогів народу". До парткому університету надійшов лист із компроматом на ректора із Забайкальської республіки, де він раніше був членом обкому партії. Партком університету, не розібравшися по суті з наклепом, 7 липня 1937 р. постановив виключити Ф. І. Зюлькова з лав ВКП(б). Сталінський райком підтримав рішення про його виключення з партії як "викритого ворога народу". Ф. І. Зюлькова було заарештовано органами НКВС 19 липня 1937 р. і засуджено постановою Особливої наради при НКВС УРСР від 27 грудня 1937 р. на п’ять років виправно-трудових таборів. Відбуваючи покарання в Ухтоіжмтаборі, у 1942 р. Ф. І. Зюльков помер. Реабілітований постановою Військового трибуналу КВО від 26 жовтня 1956 р. через "відсутність складу злочину".

Джерело інформації: Ректори Київського університету. 1834-2006 / КНУТШ; В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 207.

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2024