Федотов-Чеховський
Олександр Олексійович
(1806-1892)

Правознавець і археограф, доктор законодавства, ординарний професор російських цивільних законів, статський радник.

Правознавець і археограф, доктор законодавства, ординарний професор російських цивільних законів, статський радник. Народився в Таганрозі у сім'ї придворного протоієрея, останнього духівника Олександра І. Навчався в Санкт-Петербурзькій Духовній академії та Берлінському університеті. Працював у II відділенні Імператорської канцелярії. Після іспитів у Санкт-Петербурзькому університеті отримав ступінь доктора законодавства й у 1835 р. був направлений до Харківського університету викладачем римського права з платнею ординарного професора. У 1837 р. затверджений екстраординарним професором кафедри римського законодавства. Від 1838 р. працював в Університеті Св. Володимира. У 1843 р. переведений з кафедри римського права на кафедру російських цивільних законів. Був деканом юридичного факультету (1840-1841,1848-1849), старостою університетської церкви, цензором Київського цензурного комітету (1839- 1851). Звільнений з посади професора в 1861 за вислугою років. З 1876 р. на запрошення Правління університету здійснював опис актових книг Центрального архіву давніх актів. Видав два томи "Актов, относящихся до гражданской расправы Древней России" (Киев, 1859-1863).

Помер у 1892 р.

Джерело: Гриценко І. С. Юридичний факультет Університету Святого Володимира, 1834-1920 [Текст] / І. С. Гриценко, В. А. Короткий. - К.: Либідь, 2009. - С. 51.

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2024