Освітні ступені і програми. Бакалавр

Для іноземних громадян іноземними мовами навчання

Мова навчання Галузь знань Спеціальність Освітня програма Пропонований до набору ліцензований обсяг (осіб) Нормативний термін навчання Факультет / інститут
Українська 03 Гуманітарні науки 035.01 Філологія (українська мова та література) Українська мова та переклад (для іноземців) (мова навчання українська) 10 4 роки Навчально-науковий інститут філології
Англійська 03 Гуманітарні науки 035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) Англійська філологія та дві іноземні мови (мова навчання англійська) / English Studies and Two Foreign Languages 25 4 роки Навчально-науковий інститут філології
Українська 11 Математика та статистика 111 Математика Математика та викладання математичних дисциплін 15 4 роки Механіко-математичний факультет
Англійська 29 Міжнародні відносини 292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес, комерція та фінанси (мова навчання англійська) / International Business, Commerce And Finance) 30 4 роки Навчально-науковий інститут міжнародних відносин
Англійська 29 Міжнародні відносини 293 Міжнародне право Міжнародне право (мова навчання англійська) / International Law 25 4 роки Навчально-науковий інститут міжнародних відносин
Англійська/ Українська 05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економіка (мова навчання англійська/українська) / Economics 20 4 роки Економічний факультет
Мова навчання Галузь знань Спеціальність Освітня програма Пропонований до набору ліцензований обсяг (осіб) Нормативний термін навчання (в академічних роках) Факультет / інститут
Англійська 22 Охорона здоров’я 222 Медицина Медицина (мова навчання англійська) / Medicine 201 6 роки ННЦ Інститут біології та медицини
Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2024