Довузівська підготовка

Підготовче відділення для іноземних громадян – навчально-науковий підрозділ, який здійснює підготовку іноземних громадян та осіб без громадянства для навчання на всіх спеціальностях до Київського національного університету імені Тараса Шевченка та до інших закладів вищої освіти України, а також супроводжує навчання студентів-іноземців, що здобувають освіту за освітніми рівнями бакалавра, магістра, доктора філософії, та підготовку науковців для отримання ступенів доктора наук.

Історія підготовчого відділення бере свій початок із 1969 р. як структура довузівської підготовки.

Фахівці підготовчого відділення для іноземних громадян розробляють та впроваджують новітні методики й технології викладання української, російської та англійської мов як іноземних, а також пропедевтичні курси профільних дисциплін за різними напрямками.

Доуніверситетська підготовка складається з двох циклів: мовна підготовка та вивчення загальних дисциплін. А також здійснюється за чотирма напрямами: гуманітарний, інженерно-технічний, економічний та медико-біологічний. Загальна кількість навчальних аудиторних годин по кожному з напрямів становить 1134 години на рік.

Мовна підготовка

Вивчення української, російської або англійської мов відбувається протягом усієї програми доуніверситетської підготовки. Залежно від обраного напряму підготовки, мінімальна кількість годин, відведена на вивчення мови, становить 720 годин, що забезпечує рівень володіння мовою В1.

За навчальними планами доуніверситетської підготовки перші 11 тижнів Ви вивчаєте тільки мову з максимальним навантаженням на тиждень у 30 годин, і лише після опанування необхідного рівня знання мови паралельно із введенням загальних дисциплін ця кількість годин поступово зменшується.

Вивчення загальних дисциплін

Починаючи з 12 тижня навчання відповідно до обраного Вами напряму підготовки відбувається поступове введення до курсу навчання таких загальних дисциплін, як: математика, фізика, біологія, хімія, креслення, країнознавство, основи економіки, основи інформатики, економічна та соціальна географія світу, основи української та зарубіжної літератури, історія України тощо.

Вивчаючи всі ці дисципліни, Ви поглиблюєте знання з цих предметів та опановуєте спеціальну термінологію українською, російською або англійською мовами, що є наступним етапом вивчення мови.

У середньому на вивчення кожної з загальних дисциплін українською, російською або англійською мовами відведено 60 годин.

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2023