Етапи вступної кампанії 2022

Початок оформлення і видачі запрошень на навчання іноземних громадян 17 травня 2022 р. – 25 листопада 2022 р.
Початок прийому заяв і документів 1 липня 2022 р. – 15 грудня 2022р.
Прийом заяв і документів для поновлення, переведення із закладів вищої освіти України та зарубіжних навчальних закладів освіти 1 липня – 31 серпня 2022 р.
Закінчення прийому заяв і документів осіб на факультети та в інститути 15 грудня 2022 р.
Закінчення оформлення і видачі запрошень на навчання іноземних громадян для вступу для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) та освітнього ступеня магістра 25 листопада 2022 р.
Проведення Університетом вступних випробувань 04 липня – 20 грудня 2022 р.
Зарахування вступників за кошти фізичних (юридичних) осіб на факультети та в інститути 16 липня – 20 грудня 2022 р.
Зарахування до складу слухачів Підготовчого відділення для іноземних громадян за кошти фізичних (юридичних) осіб 16 липня 2022 р. – 30 січня 2023 р.
Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2024