Новини

 

Реалізація проекту TEMPUS ALIGN у Київському університеті

22.06.2016
Група європейських експертів з проблематики оцінювання та аналізу якості університетських освітніх програм нещодавно відвідала Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Тривалий візит керівника європейської післявузівської освіти та розвитку Університету Бат Спа (Велика Британія) професора Пола Хайленда, професора Девіда Квіна із Інституту дизайну та технологій (Ірландія) та Стефані Лохбаум з Акредитаційної агенції ASIIN (Німеччина) відбувався в рамках виконання міжнародного освітнього проекту програми TEMPUS ALIGN: «Achieving and checking the alignment between academic programmes and qualification frameworks» («Досягнення та регулювання балансу між освітніми програмами та кваліфікаційними рамками»).Відповідно до завдань проекту TEMPUS ALIGN, у нашому університеті були відібрані дві пілотні освітні програми: «Соціальна інформатика» (з 01.09.2016 – «Бізнес-інформатика»), що викладається на факультеті кібернетики, та «Метод емпіричних соціологічних досліджень» з факультету соціології, які були проаналізовані та переглянуті у відповідності до європейських стандартів і будуть упроваджуватися в освітній процес із врахуванням побажань експертів.

Відповідно до програми візиту у перший та другий робочі дні закордонні та українські експерти-партнери проекту (Сумський державний університет, Хмельницький національний університет, Акредитаційна комісія України, Українська асоціація студентського самоврядування, Федерація роботодавців України) завітали до корпусу факультетів кібернетики та соціології, де зустрілись з робочою групою проекту ALIGN в університеті, адміністрацією та викладачами факультетів кібернетики та соціології, директором Науково-методичного центру організації навчального процесу, студентами, аспірантами та випускниками двох пілотних програм і роботодавцями.

Сторони упродовж робочих зустрічей обговорювали та оцінювали головні завдання та результати пілотних освітніх програм, компетентності, що отримують студенти у ході навчання, та засоби їхньої перевірки, структуру програм і процедури забезпечення їхньої якості за 20-ма визначеними критеріями. Проаналізовано особливості системи забезпечення якості освітніх програм на факультетському та університетському рівнях та гармонізації академічних програм в університеті згідно з національною рамкою кваліфікацій. Викладачі, адміністрація факультетів та Університету, представники Науково-методичного центру організації навчального процесу здобули важливий системний досвід та отримали практичні рекомендації з проблем розбудови університетської системи забезпечення якості освітніх програм та академічної автономії Університету в цілому.

В останній робочий день гості завітали до Головного корпусу університету, де разом із експертами, представниками робочої групи проекту TEMPUS ALIGN та представниками факультетів зустрілися з проректором з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв'язки) професором Петром Бехом. Під час зустрічі закордонні партнери висловили враження щодо особливостей реформування системи вищої освіти в Україні, освітнього процесу в нашому Університеті та відзначили:
- високий фаховий рівень і науковий потенціал викладачів, які залучені до освітнього процесу факультетів кібернетики та соціології, зокрема до розробки та перегляду за стандартами ЄС двох пілотних освітніх програм;
- якісну підготовку студентів та аспірантів в університеті, зокрема активне залучення молоді до наукової діяльності, міжнародних проектів і програм мобільності, розвиток їхніх креативних здібностей, високу культуру та інтелектуальний потенціал;
- активну співпрацю з представниками приватного і державного сектору економіки та Міністерством освіти і науки України з метою аналізу та перегляду освітніх програм, визначення актуальних компетенцій випускників університету на міжнародному ринку праці;
- необхідність більш активного поширення інформації про проект з метою розповсюдження результатів його виконання серед інших факультетів та інститутів Університету, а також доцільність проведення додаткових робочих семінарів і тренінгів для науково-педагогічних та методичних працівників Університету;
- актуальність розробленого в Університеті інформаційно-аналітичного інструментарію – системи «Тритон» – для забезпечення якості розробки та супроводження освітніх програм, моніторингу та підтримки освітнього процесу в Університеті.

На думку експертів, ці критерії та показники, продемонстровані Київським університетом, є важливими для оцінювання освітніх програм та їхньої успішної акредитації міжнародними агенціями із забезпечення якості. За результатами роботи експертною комісією буде підготовлено звіт із висновками та рекомендаціями щодо приведення програм і процедур забезпечення якості освіти в Університеті у відповідність до європейських стандартів.

Проректор Петро Бех подякував за співпрацю закордонним партнерам в рамках проекту ALIGN, фахову роботу експертів, та передав професору Полу Хайленду підписаний ректорами Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Університету Бат Спа договір про співпрацю в освітній та науковій сферах. Укладання цієї угоди сприятиме налагодженню активної співпраці між обома університетами.

Прикладом практичного зацікавлення до взаємної співпраці і логічним продовженням реалізації проекту ALIGN став підготовлений та здобутий за програмою Erasmus+ грант, що надає можливість отримання стипендій для мобільності професорсько-викладацького та адміністративного складу двох українських університетів. Вже на початку липня 2016 року перші 5 представників нашого Університету та 5 від Сумського державного університету поїдуть до Університету Бат Спа на стажування з метою отримання досвіду гармонізації освітніх програм і програм подвійних дипломів, реалізації спільних науково-інноваційних досліджень і формування актуальної тематики нових освітніх та наукових грантів за програмами ЄС.
Команда проекту TEMPUS ALIGN
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Центр комунікацій

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2023