Рішення Вченої ради стосовно форми диплома КНУ імені Тараса Шевченка

ПРОТОКОЛ № 10
засідання Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 18 травня 2015 року

Слухали: Обговорення форми диплома КНУ імені Тараса Шевченка про вищу освіту європейського зразка.

Виступили: Проректор з науково-педагогічної роботи Володимир Анатолійович Бугров повідомив про те, що в Законі України від 1 липня 2014 встановлено, що ВНЗ видають дипломи провищу освіту особам, які успішно виконали відповідні освітні програми та пройшли атестацію. Це такі документи, як диплом молодшого бакалавра, бакалавра, магістра та диплом про освітньо-науковий рівень доктора філософії та науковий ступінь доктора наук. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 31.03.2015 року «Про документи про вищу освіту (наукові ступені державного зразка)» комісія, створена розпорядженням ректора Університету під керівництвом Олега Калениковича Закусила розробила зразки оформлення диплома про вищу освіту. Зміст документа передбачений вимогами Міністерства освіти і науки України. Наразі до Вашої уваги пропонується запис в дипломі, що не є остаточним, оскільки те, що буде точно виписано в дипломі зараз знаходиться в Міністерстві юстиції. Відповідно до цієї постанови ми повинні затвердити форму, зразок документа про вищу освіту нашого Університету. Запропонована нами форма пройшла конкурс та обговорення на комісії. Розроблений додаток до диплома про вищу освіту європейського зразка буде виготовлятись на бланках з університетським гербом та логотипом. Його структура відповідає європейським вимогам, тому пропонується затвердити лише його дизайн.

Л.В.Губерський: Дякую, Володимире Анатолійовичу. Чи є запитання до проректора з науково-педагогічної роботи, шановні?

О.К.Закусило: Володимире Анатолійовичу, в зразках диплома представлено лише запис українською, а на другій має ж бути іноземною, так? Щоб склалось повне враження. Якими будуть розміри диплома?

В.В.Бугров: Так, праворуч від запису українською мовою стоятиме запис англійською: буде підставлено стандартний текст, тобто спеціальність, кваліфікацію, прізвище латинськими літерами. Диплом буде трохи менший ніж аркуш паперу А4.

Ухвалили: за результатами відкритого голосування (одноголосно) затвердити форму диплома про вищу освіту КНУ імені Тараса Шевченка європейського зразка.

ПРОТОКОЛ № 15
засідання Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 16 травня 2016 року

Слухали: Про внесення змін до опису диплома КНУ імені Тараса Шевченка.

Виступили: Проректор з науково-педагогічної роботи Володимир Анатолійович Бугров доповів, що Кабінет міністрів України 5 травня 2016 року прийняв постанову №325 «Про внесення змін до переліку інформації, яка повинна міститися в документах про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка». Відповідно до чинного Закону України «Про вищу освіту» Університет видає дипломи державного зразка, але власного макетування. На підставі цієї постанови ми повинні внести зміни до опису диплома КНУ імені Тараса Шевченка: в дипломах молодшого спеціаліста, бакалавра спеціаліста необхідно додати міжнародний ідентифікатор англійською мовою «Ukraine»; друк бланків додатків до диплому має здійснюватися на папері щільністю не менше ніж 150 г/ м²; після заповнення листи додатків мають скріплюватися – це міжнародні вимоги.

Ухвалили: Зважаючи на результати відкритого голосування (одноголосно), внести зміни до опису диплома КНУ імені Тараса Шевченка.

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2024