Тест для визначення рівня сформованості компетенції в аудіюванні та говорінні

Аудіювання – це смислове й предметне сприйняття усного повідомлення. Смислове сприйняття спирається на мовленнєвий досвід студентів, предметне – на їх життєвий досвід та знання ситуацій спілкування.

Компетенція в аудіюванні – це здатність розчленовувати форму та зміст висловлювання.

За допомогою нижченаведеної шкали оцінювання вмінь загального слухання ви можете швидко визначити свій приблизний рівень сформованості компетенції в аудіюванні, оскільки вона містить вимоги, які пред’являються студентам, що вивчали англійську мову з викладачем або самостійно.

Рівень володіння англійською мовою

Компетенція в аудіюванні та говорінні

А – ЕЛЕМЕНТАРНИЙ КОРИСТУВАЧ

Інтродуктивний
(рівень
«відкриття»)

A1

Може розуміти мовлення, що відтворюється чітко, повільно, зі значною кількістю пауз.

Може розуміти нескладні інструкції, запитання, а також брати участь у бесіді на заздалегідь визначену тему, наприклад:

 • Names and Occupations.
 • Getting Acquainted.
 • Family.
 • People.
 • Appearance.
 • Abilities and Requests.
 • Home and Work.
 • Food.
 • Clothes.
 • Means of Transport.
 • Travel.
 • Animals.
 • Seasons and Weather.
 • Events.
 • Going Shopping.
 • Going Out.
 • Copying with Technology.
 • Food and Health.

 

Середній
(рівень
«виживання»)

A2

Може розуміти мовлення, що відтворюється в природному темпі, але чітко, з незначною кількістю пауз.

З опорою на візуальну наочність може розуміти основну ідею теленовин, фільмів, коротких повідомлень (біографії відомих людей, анонси, тощо).

Може висловлювати власну точку зору, висувати вимоги, брати участь у бесідах на такі теми:

 • Greetings and Small Talks.
 • Staying at a Hotel.
 • Entertainment (Music, Theater, Movie, Art, Literature etc.)
 • Home Appliances.
 • Health Care.
 • Psychology and Personality.
 • Ethics and Values.

 


B – НЕЗАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ

Рубіжний
(«пороговий»
рівень)

B1

Може розуміти мовлення, що відтворюється в природному темпі. Воно може бути академічним або простонародним, вимовлятися чисто або з певним акцентом, носієм або не носієм мови.

Може розуміти фактичну інформацію, пов’язану з навчанням, роботою, повсякденним життям.

Може висловлювати власну точку зору, почуття, ставлення тощо, а також брати участь у бесідах на такі теми:

 • Special Days.
 • Customs and Traditions.
 • Life Choices.
 • Disasters and Emergencies.
 • Inventions and Discoveries.
 • New Information Technologies.
 • Nature Protection.
 • Books.
 • Mass Media.
 • Controversial Issues.
 • Cultural Literacy.

 

Просунутий
(«запороговий»
рівень)

B2

Може розуміти мовлення, що відтворюється в природному темпі, розрізняти акцент.

Може розуміти основні ідеї лінгвістично складного мовлення на абстрактні й конкретні теми, а також телепрограми, фільми, академічні лекції тощо.

Може висловлювати власну точку зору, а також коментувати точки зору інших людей, порівнювати й протиставляти, аналізувати й робити висновки тощо.

Може брати активну участь в обговоренні проблем, що стосуються таких сфер спілкування:

 • New Perspectives.
 • Local and World Community.
 • Money Matters.
 • History’s Mysteries.
 • Fashion and Style.
 • Advertising.
 • Family Trends.
 • Leisure Time and Hobbies.
 • Animals.

 

С – ДОСВІДЧЕНИЙ КОРИСТУВАЧ

Автономний
(рівень
ефективної
оперативної компетенції)

C1

Може розуміти не завжди чітко відтворені повідомлення й оголошення (наприклад, на вокзалі, в аеропорту, на стадіоні), а також складну інформацію в деталях (доповіді, лекції, дебати).

Може повністю розуміти телепередачі та фільми.

Може вільно, правильно й ефективно використовувати мову в ході спілкування на такі теми:

 • Personality and Life.
 • Dreams Come True.
 • Travel in Today’s World.
 • Globalization: pros and cons.
 • Humour.

 

Як перевіряється рівень сформованості компетенції в говорінні ви можете подивитись у відеосюжеті за такою Інтернет-адресою:

http://www.english4today.com/usr/video/ytv/?p=93

Перевірити власні вміння англомовного говоріння можна тут:

http://www.eslwonderland.com/links/discussions.htm

http://www.secure.vec.bc.ca/vec/online-audio-test.cfm


Тепер, коли ви вже приблизно знаєте свій рівень сформованості компетенції в аудіюванні та ознайомилися зі структурою тесту для перевірки рівня сформованості компетенції в говорінні, вам буде цікаво перевірити себе за допомогою тесту.

Ми пропонуємо вам декілька тестів для перевірки рівня сформованості аудитивних умінь, які також можна знайти за нижчеподаними адресами в мережі Інтернет.

Якщо ви безпомилково виконуєте тест початкового рівня (0), це означає, що рівень сформованості вашої компетенції в аудіюванні може бути інтродуктивним (А1) або середнім (А2), тому вам потрібно виконати наступний тест. За умови успішного виконання тестів перших трьох рівнів складності, ви можете вважати, що рівень сформованості вашої компетенції в аудіюванні є рубіжним (В1), просунутим (В2), а можливо й автономним (С1). Отже, вам залишається перевірити себе за допомогою ще трьох тестів.

Якщо ви хочете, щоб одержаний результат був точним, слухайте кожне тестове завдання лише один раз. У ході виконання тесту не користуйтеся словником!

Пам’ятайте, що ви маєте право зробити незначну кількість помилок у тесті, але успішним вважається тест, виконаний правильно на 75-100 відсотків.

Part One: basic (0)

The test is available here: http://www.dailystep.com/content.asp?id=16

Part TWO: breakthrough (A1)

The test is available here: http://www.dailystep.com/content.asp?id=17

Part THREE: waystage (A2)

The test is available here: http://www.dailystep.com/content.asp?id=18

Part FOUR: Threshold (B1)

The tests are available here: http://www.forumeducation.net/tools/QuizTest/index.php?qid=267

Part FIVE: Vantage (B2)

The test is available here: http://www.dailystep.com/content.asp?id=19

Part SIX: Effective operational proficiency (C1)

The tests are available here: http://www.dailystep.com/content.asp?id=20

 

Якщо ви бажаєте розвинути свої аудитивні вміння, рекомендуємо вам ще декілька рівневих тестів:

Part One: basic (0)

The tests are available here:

http://www.esl.about.com/library/listening/bllis_number1.htm

http://www.esl.about.com/library/listening/bllis_plans.htm

http://www.esl.about.com/library/listening/bllis_price.htm

http://www.esl.about.com/library/listening/bllis_reservation.htm

http://www.esl.about.com/library/listening/bltelltime.htm

http://www.esl-lab.com/eslbasic/meetingpeople-1.htm

http://www.forumeducation.net/tools/QuizTest/index.php?qid=267

http://www.readwritethink.org/materials/in_the_bag/index.html

http://www.tolearnenglish.com/free/audio/2g.php

http://www.tolearnenglish.com/free/audio/3g.php

http://www.tolearnenglish.com/free/audio/4g.php

http://www.tolearnenglish.com/free/audio/5g.php

Part TWO: breakthrough (A1)

The tests are available here:

http://www.dailystep.com/content.asp?id=17

http://www.esl.about.com/library/listening/bllis_survey.htm

http://www.esl-lab.com/eslbasic/movies-1.htm

http://www.esl-lab.com/eslbasic/shoppingmall-1.htm

Part THREE: waystage (A2)

The tests are available here:

http://www.esl.about.com/library/listening/bllis_customer1.htm

http://www.esl-lab.com/camp/camprd1.htm

Part FOUR: Threshold (B1)

The tests are available here:

http://www.esl.about.com/library/listening/bllis_customer1.htm

http://www.esl.about.com/library/listening/bllis_customer2.htm

http://www.esl.about.com/library/listening/bllis_interview.htm

http://www.esl.about.com/library/listening/bllis_job1.htm

http://www.esl.about.com/library/listening/bllis_joblikes1.htm

http://www.esl.about.com/library/listening/bllis_library.htm

http://www.esl.about.com/library/listening/bllis_news1.htm

http://www.esl.about.com/library/listening/bllis_trip_to_London.htm

http://www.esl.about.com/library/listening/blufo1.htm

Part FIVE: Vantage (B2)

The tests are available here:

http://www.canadavisa.com/ielts/mod/quiz/attempt.php?id=22&username=guest

http://www.esl.about.com/library/listening/bllis_job2.htm

http://www.esl-lab.com/airport/airportrd1.htm

http://www.examenglish.com/LTE/listening3.php

Part SIX: Effective operational proficiency (C1)

The tests are available here:

http://www.canadavisa.com/ielts/mod/quiz/attempt.php?id=27&username=guest

http://www.eflnet.com/listening/4minute.php

http://www.eflnet.com/listening/curry.php

http://www.eflnet.com/listening/dilbert.php

http://www.eflnet.com/listening/edmundross.php

http://www.eflnet.com/listening/labov.php

http://www.eflnet.com/listening/sandpit.php

http://www.eflnet.com/listening/tupperware.php

http://www.test-my-english.com/index.php?id=192

 

Тим, хто бажає сформувати й розвинути аудитивні навички та вміння, пропонуємо ігри та вправи різних рівнів складності, які можна знайти за такими Інтернет-адресами:

Англійська мова

http://www.englishmedialab.com/listening.html

http://www.eolf.univ-fcomte.fr/index.php?page=english-listening-exercises

http://www.eslwonderland.com/links/listening_links.htm

Французька мова

http://www.odeo.com/channels/123140-Podcast-fran%C3%A7ais-facile-learn-french-study-french-french-listening

http://www.edufle.net/-Podcasts-FLE-apprendre-francais-

http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/exercices/page/4/

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2024