Тест для визначення рівня сформованості фонетичної (фонологічної) компетенції

Фонетика – розділ лінгвістики, що вивчає способи утворення звуків людського мовлення та їх акустичних властивостей.

Фонетична (фонологічна) компетенція – це здатність сприймати і відтворювати звукові одиниці мови у певному контексті з використанням відповідного наголосу, ритму та інтонації.

За допомогою нижченаведеної шкали фонетичної (фонологічної) правильності ви можете швидко визначити свій приблизний рівень сформованості фонетичної (фонологічної) компетенції, оскільки вона містить вимоги, які пред’являються студентам, що вивчали англійську мову з викладачем або самостійно.

Рівень володіння англійською мовою

Фонетична (фонологічна) компетенція

А – ЕЛЕМЕНТАРНИЙ КОРИСТУВАЧ

Інтродуктивний
(рівень
«відкриття»)

A1

Вимова дуже обмеженого репертуару вивчених слів та виразів може бути зрозумілою за умови певних зусиль з боку носіїв мови, з якими студент спілкується, і якщо їх мови належать до однієї групи.

 

Середній
(рівень
«виживання»)

A2

Вимова в цілому досить чітка, щоб зрозуміти комунікативні наміри студента. Незважаючи на присутність помітного іноземного акценту, партнери по спілкуванню змушені час від часу перепитувати одне одного і просити про повторення.

 


B – НЕЗАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ

Рубіжний
(«пороговий»
рівень)

B1

Вимова чітка, хоча іноді відчувається іноземний акцент і зрідка трапляються помилки у вимові.

 

Просунутий
(«запороговий»
рівень)

B2

Володіє чіткою, природною вимовою та інтонацією.

 

С – ДОСВІДЧЕНИЙ КОРИСТУВАЧ

Автономний
(рівень
ефективної
оперативної компетенції)

C1

Може варіювати інтонацію і правильно вживати фразовий наголос для вираження найтонших відтінків значення.

 

Перш ніж приступити до виконання рівневого тесту, ми пропонуємо вам виконати декілька фонетичних завдань різних рівнів складності, які можна знайти за нижчеподаними адресами в мережі Інтернет

Якщо ви безпомилково виконуєте завдання інтродуктивного рівня (А1), це означає, що рівень сформованості вашої фонетичної (фонологічної) компетенції може бути середнім (А2), тому вам потрібно виконати наступні завдання. За умови успішного виконання завдань перших трьох рівнів складності, ви можете вважати, що рівень сформованості вашої фонетичної (фонологічної) компетенції є рубіжним (В1), просунутим (В2), а можливо й автономним (С1). Отже, вам залишається перевірити себе за допомогою ще декількох завдань.

Пам’ятайте, що ви маєте право зробити незначну кількість помилок у тесті, але успішним вважається тест, виконаний правильно на 75-100 відсотків.

Part ONE: breakthrough (A1)

The activities and tests are available here:

http://www.audioenglish.net/english-learning/efl_basic_for_beginners.htm

http://www.audioenglish.net/english-learning/free_resources_practical_general/pg/4.htm

http://www.audioenglish.net/english-learning/free_resources_practical_general/pg/3.htm

http://www.audioenglish.net/english-learning/type_test_pg_2.htm

http://www.englishmedialab.com/elementaryquizzes.html

http://www.englishmedialab.com/elementaryvideos.html

http://www.englishmedialab.com/vocabulary.html

Part TWO: waystage (A2)

The activities and tests are available here:

http://www.audioenglish.net/english-learning/free_resources_practical_general/pg/3.htm

http://www.audioenglish.net/english-learning/free_resources_practical_general/pg/2.htm

http://www.audioenglish.net/english-learning/free_resources_practical_general/pg/1.htm

http://www.audioenglish.net/english-learning/free_resources_practical_general.htm

http://www.audioenglish.net/english-learning/type_test_pg_2.htm

http://www.englishmedialab.com/higherlevels.html

Part THREE: Threshold (B1)

The activities and tests are available here:

http://www.audioenglish.net/english-learning/type_test.htm

http://www.audioenglish.net/english-learning/type_test_pg_1.htm

http://www.audioenglish.net/english-learning/type_test_pg_2.htm

http://www.englishmedialab.com/intermediatequiz.html

Part FOUR: Vantage (B2)

The activities and tests are available here:

http://www.audioenglish.net/english-learning/free_resources_practical_general/pg/3.htm

http://www.audioenglish.net/english-learning/free_resources_practical_general/pg/2.htm

http://www.audioenglish.net/english-learning/free_resources_practical_general/pg/1.htm

http://www.audioenglish.net/english-learning/free_resources_practical_general.htm

Part FIVE: Effective operational proficiency (C1)

The activities and tests are available here:

http://www.englishmedialab.com/advancedquiz.html

 

Тепер, коли ви вже приблизно знаєте свій рівень сформованості фонетичної (фонологічної) компетенції, вам буде цікаво перевірити себе за допомогою тесту.

Якщо ви хочете, щоб одержаний результат був точним, виконайте тест лише один раз. У ході виконання тесту не користуйтеся словником!

 

ENGLISH PRONUNCIATION PLACEMENT TEST

The tests are available here:

http://www.englishlearning.com/pronunciationtest/start_test.php

http://www.englishmedialab.com/pronunciation.html

 

Тим, хто бажає сформувати фонетичні навички, пропонуємо ігри та вправи різних рівнів складності, які можна знайти за такими Інтернет-адресами:

Англійська мова

Consonants

http://esl.about.com/library/listening/blIPAconsonants.htm

http://www.youtube.com/watch?v=Ag4qoNzEH4w

http://www.engvid.com/english-pronunciation-words-starting-with-b/

http://www.oup.com/elt/global/products/englishfile/elementary/c_pronunciation/pronunciation03/

http://www.oup.com/elt/global/products/englishfile/elementary/c_pronunciation/pronunciation04/

Vowels and diphthongs

http://esl.about.com/library/listening/blIPAvowels.htm

http://www.oup.com/elt/global/products/englishfile/elementary/c_pronunciation/pronunciation01/

http://www.oup.com/elt/global/products/englishfile/elementary/c_pronunciation/pronunciation02/

Activities for Beginners

http://www.languageguide.org/english/de/

Games

http://www.oup.com/elt/global/products/englishfile/elementary/c_pronunciation/ef_5050/

http://www.oup.com/elt/global/products/englishfile/elementary/c_pronunciation/ef_stressgame/

http://www.oup.com/elt/global/products/englishfile/elementary/i_games/

English Pronunciation and Intonation Exercises

http://www.englishmedialab.com/pronunciation/vowelvideo.html

http://www.esl-galaxy.com/pronunciation.html

http://www.onestopenglish.com/section.asp?sectionType=listsummary&catid=59406&docid=153770

American English Pronunciation 44 videolessons

http://funeasyenglish.com/american-english-pronunciation.htm

English Pronunciation Podcasts

http://www.englishpronunciationpod.com/newarchive.html

Highly Recommended Pronunciation Links

http://www.eslgold.com/pronunciation/pronunciation_links.html

Французька мова

http://www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux_pedagogiques/?id=1061&action=animer

http://www.phonetique.free.fr/

http://www.pepit.be/exercices/maternelle/francais/sons/page.html

http://www.ph-ludwigsburg.de/html/2b-frnz-s-01/overmann/baf3/3e.htm

http://www.clipclass.net/

http://www.tolearnfrench.com/exercises/exercise-french-2/exercise-french-35890.php

Німецька мова

http://german.about.com/od/pronunciation/a/tonguetwisters_2.htm

http://userweb.port.ac.uk/~joyce1/abinitio/pronounce/consonb.html

http://www.uebersetzung.at/twister/de.htm

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2024