Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Біологія

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Біологія

Рік заснування: 1958

DOI: https://doi.org/10.17721/1728_2748

Галузь науки: біологічні (18.12.2018)

Галузь знань: 091 Біологія

Спецiальнiсть: 91 (18.12.2018)

Індексується в: Academic Keys, CiteFactor, Directory of Open Access Journals, Hinari, Geneva Foundation for Medical Education and Research, Index Copernicus, Open Academic Journal Index, Quality Open Access Market, ResearchBib, Ulrich's Periodicals, WorldCat

Входить до: перелік наукових фахових видань України

ISSN: 1728-2748 (Print)

Контактна інформація:

Тел.: +38 (044) 521-35-98, (095) 161-05-38

E-mail: bulletin.vestnik@gmail.com

Web: biovestnik.com

Тематика журналу:

  • Біохімія.
  • Біофізика.
  • Ботаніка.
  • Вірусологія.
  • Загальна і молекулярна генетика.
  • Зоологія.
  • Мікробіологія та загальна імунологія.
  • Фізіологія людини та тварин.
  • Фізіологія та екологія рослин.
  • Цитологія, гістологія, біологія індивідуального розвитку.
Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2023