Збірник наукових праць "Географія та туризм"

Збірник наукових праць "Географія та туризм"

Рік заснування: 2007

DOI: https://doi.org/10.17721/2308-135X

Галузь науки: географічні (02.07.2020)

Галузь знань: 10 Природничі науки (106 Географія), 24 Сфера обслуговування (242 Туризм)

Спеціальність: 101 (02.07.2020), 103 (02.07.2020), 106 (02.07.2020), 242 (02.07.2020)

Індексується в: Index Copernicus, Google Scholar

Входить до: перелік наукових фахових видань України

ISSN: 2308-135 (Print)

Контактна інформація:

Тел.: +38(044) 521-32-49

E-mail: lgtinfo@ukr.net

Web: geolgt.com.ua

Тематика журналу:

  • наукові дослідження в галузі рекреації, країнознавства та туризму;
  • актуальні проблеми географічної науки.
Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2023