Науково-практичний журнал "Адміністративне право і процес"

Науково-практичний журнал "Адміністративне право і процес"

Рік заснування: 2012

Галузь науки: юридичні (28.12.2019)

Галузь знань: 08 Право (081 Право)

Спецiальнiсть: 181 (28.12.2019)

Імпакт фактор:

JCR рейтинг:

Індексується в: Google Scholar

Входить до: перелік наукових фахових видань України

ISSN: 2227-796 (Print)

DOI: https://doi.org/10.17721/2227-796X

Контактна інформація:

Тел.: (044) 239-34-94, (096) 462-09-97, (095) 377-83-16

E-mail: admin.pravo@ukr.net

Web: http://applaw.knu.ua

Тематика журналу:

  • популяризація новітніх досягнень юриспруденції;
  • підготовка майбутніх юристів;
  • адміністративне й адміністративно процесуальне законодавство України.
Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2023