АВЕНАРІУС Михайло Петрович

АВЕНАРІУС Михайло Петрович (1835-1895)

Організатор і керівник Київської школи фізиків, метеоролог, педагог

Народився 7 вересня 1835 р. в Царському Селі в родині лютеранського пастора. Початкову освіту здобув у лютеранській церковній школі в Царському Селі.

Потім навчався у 5-й гімназії в С.-Петербурзі, по закінченні якої вступив до С.-Петербурзького університету на математичний факультет. 1858 р. йому присвоєно ступінь кандидата.

Того ж року почав працювати учителем математики в 2-й гімназії в С.-Петербурзі, звідки його відрядили за кордон, і до кінця 1864 р. М. П. Авенаріус вивчав фізику в фізичних лабораторіях професора Магнуса в Берліні та пройшов курс практичних занять з фізики у професора Кірхгофа в Гейдельберзі.

Повернувшись, М. П. Авенаріус блискуче захищає магістерську дисертацію "Про термоелектрику", за що отримав відразу науковий ступінь доктора фізико-математичних наук. 1867 р. отримує призначення на посаду ординарного професора кафедри фізики Університету св. Володимира. У тому ж році він був затверджений на посаді в чині статського радника.

Навколо М. Авенаріуса згуртувалося товариство молодих учених, які потребували сучасних лабораторій для проведення досліджень.

М. Авенаріус доклав чимало зусиль до організації студентського фізичного практикуму, що не мав аналогів в інших навчальних закладах.

У такий спосіб сформувалася Київська фізична лабораторія - колиска знаменитої вітчизняної школи фізиків-експериментаторів. Серед її вихованців - відомі вчені О. На дєждін, Й. Косоногов, В. Зайончевський та ін. Високий професіоналізм школи М. Авенаріуса засвідчує той факт, що численні експериментальні і теоретичні результати досліджень його учнів і нині становлять наукову цінність.

М. П. Авенаріус став відомим ученим головним чином завдяки своїм роботам з термоелектрики та критичної температури. З лабораторії Авенаріуса вийшли перші детальні і точні визначення критичної температури багатьох рідин. У 1880 р. Авенаріус запропонував особливий спосіб каналізації перемінного електричного струму з метою освітлення.

Михайло Петрович Авенаріус був також чудовим педагогом. Під час його завідування кафедрою фізики (1865-1890 рр.) Університету св. Володимира в цьому навчальному закладі різко поліпшилось викладання цього предмета. Видатного вченого так характеризували його сучасники: "Це була людина м'якого і водночас прямого характеру, він ніколи не кривив душею... До науки і до професорських обов'язків він ставився з благоговінням, як до справи святої... Студенти цінили в ньому і захоплюючого лектора, і невтомного працівника-керівника, і надійного заступника в справедливій справі". Авенаріус читав в Університеті св. Володимира експериментальну фізику, метеорологію, а також спеціальні курси теорії тепла (так називалась термодинаміка до 90-х років XIX ст.), теорії електрики та магнетизму. Його лекції відзначались ясністю, високим науковим рівнем, відсутністю схоластики.

М. Авенаріусу належать праці в галузі молекулярної фізики. Понад два десятиліття він обіймав посаду директора Метеорологічної обсерваторії Київського університету. Був ініціатором спеціальних досліджень з питань вивчення клімату Києва, добового ходу його основних складових: температури повітря, і ґрунту, атмосферних опадів та ін.

1875 р. М. П. Авенаріус вперше в Київському університеті св. Володимира ввів лабораторні заняття з фізики, яким передував його курс "Вступ до практичних занять з фізики". Він також залучав до науково-дослідної роботи студентів. У 1880 р. вперше в практиці цього навчального закладу деякі з них (О. І. Надєждін, Кененгісер, Дьячевський) були удостоєні золотих і срібних медалей за видатні праці з фізики.

За 25 років служби вчений був удостоєний орденів св. Станіслава 2-го ст. з Імператорською короною, св. Анни 2-го ст. і св. Володимира 3-го ступеня. У1881 р. за участь у всесвітній електричній виставці та конгресі фізиків французький уряд нагородив М. П. Авенаріуса срібною медаллю та удостоїв офіцерського ступеня Почесного легіону.

Помер М. П. Авенаріус 1895 р.

Матеріали взяті з книги Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [Авт.-упор. О. Матвійчук, Н. Струк ; Ред. кол.: В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. - Київ : Світ Успіху, 2005. - С. 313

Information and Computer Centre of University

© All rights reserved 1995-2024