БІЛИЙ
Михайло Улянович
(1922-2001)

Випускник Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (1948 р.), доктор фізико-математичних наук, заслужений професор, ректор Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (1970-1985), член-кореспондент НАН України

Народився 12 листопада 1922 р. у с. Москалі Михайло-Коцюбинського району Чернігівської області.

Відразу після закінчення аспірантури у 1951 р. за фахом фізик зі спеціальності "оптика і спектроскопія" М. У. Білий захистив кандидатську дисертацію, і почав працювати старшим викладачем, доцентом фізичного факультету КДУ. 1964 р. Михайло Улянович захистив докторську дисертацію, і наступного року йому присвоїли звання професора. Тридцять років (1963-1993) М. У. Білий очолював кафедри експериментальної фізики, оптики твердого тіла, оптики. Протягом 1962-1970 рр. Михайло Улянович був деканом фізичного факультету, а впродовж 1970-1985 рр. - ректором Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. З 1969 р. - член-кореспондент НАНУ.

Як учений-фізик М.У. Білий розробив оригінальний метод спектрофотометричного вивчення складу комплексів (іонів важких металів у розчинах електролітів), а також методику переведення розчинів електролітів у склоподібний стан, що дало можливість відкрити існування люмінесценції багатьох розчинів, активованих іонами важких металів, і розробити високочутливі методи люмінесцентного аналізу. Була створена наукова школа з дослідження спектральних та люмінесцентних властивостей розчинів та кристалів, активованих важкими металами.

М. У. Білий започаткував нові ефективні методи експериментальних досліджень люмінесценції. Було доведено існування нового типу хімічного зв'язку між центральними ртуто- подібними іонами та іонами галоїдів. Досліджено процеси нелінійної взаємодії інтенсивного лазерного випромінювання з активованими середовищами. Для цілого ряду розчинів та скла було встановлено і досліджено наведене поглинання, світлове гасіння люмінесценції, двофотонну люмінесценцію, вивчено можливість застосування досліджуваних об'єктів у квантовій електроніці. Синтезовано нові матеріали для запису інформації.

М. У. Білий створив базову лабораторію. Під його керівництвом були виконані пріоритетні наукові дослідження в галузі оптики металів. Особливу увагу приділено вивченню оптичних властивостей металів у аморфному стані та процесам генерації другої гармоніки в поверхневому шарі металів.

Чимало праці М. У. Білий віддав вивченню дії електромагнітного випромінювання міліметрового діапазону на людину. У створеній ним лабораторії "Фізичні методи ранньої медичної діагностики" було проведено дослідження вибіркової дії електромагнітного випромінювання міліметрового діапазону нетеплової інтенсивності на функціональний стан організму. Експериментально було доведено існування селективного впливу електромагнітного поля на перебіг захворювання в окремій органах. Нині цей метод широко використовується для терапії і діагностики багатьох тяжких хвороб.

Професор М. У. Білий є співавтором нового безмедикаментозного методу лікування, який втілюється в життя піл назвою "мікрохвильова резонансна терапія". Ефективність лікування при таких захворюваннях як дитячий церебральний параліч, виразка шлунка та ін., становить 80-90 відсотків.

М. У. Білому належить понад 30 наукових винаходів, він опублікував понад 350 наукових праць, які підсумовують наукові досягнення.

Михайло Улянович мав низку звань та нагород: заслужений діяч науки і техніки України та Каракалпакії, почесний доктор Дебреценського та Лейпцизького університетів, почесний член Оптичного товариства імен: Д. Рождественського та ін.

М. У. Білий нагороджений орденами Леніна, Трудового червоного прапора, Великої Вітчизняної війни І та II ступенів, Дружби народів, Ярослава Мудрого V ступеня та багатьма медалями, грамотами, дипломами. Він обирався депутатом Верховної Ради УРСР, Головою Верховної Ради УРСР 8-9 скликань, членом ЦК КПУ.

Помер М. У. Білий 5 серпня 2001 р. у Києві, похований на Байковому цвинтарі.

Матеріали взяті з книги Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [Авт.-упор. О. Матвійчук, Н. Струк ; Ред. кол.: В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. - Київ : Світ Успіху, 2005. - С. 314

Information and Computer Centre of University

© All rights reserved 1995-2024