ЧЕЛПАНОВ
Георгій Іванович (1862-1936)

Український і російський психолог, філософ і логік

Народився Г.І. Челпанов 28 квітня 1862 р. у м. Маріуполі, 1890 р. закінчив Новоросійський університет (Одеса). Того ж року почав викладати філологію у Московському університеті.

Протягом 1891-1906 рр. Г.І. Челпанов - професор і завідувач кафедр логіки і психології (1902-1906) Київського університету, викладач логіки й психології Першої київської гімназії (1900-1906). 1893 р. учений організував при Київському університеті психологічну лабораторію, 1898 р. - психологічну семінарію, з якої вийшло чимало відомих учених.

З 1907 по 1923 рр. він працює професором Московського університету, а 1912 р. заснував перший у Росії Московський психологічний інститут, який очолював по 1923 р. Започаткував і керував експериментальними дослідженнями сприйняття простору й часу, розробив методи лабораторних досліджень у психології.

Г.І. Челпанов - автор таких праць, як "История основных вопросов этики" (1897), "Мозг и душа. (Критика материализма и очерк современных учений о душе)" (1900), "Проблема восприятия пространства в связи с учением об априорности и врожденности" (ч. 1 - 1896; ч. 2 - 1904), "Введение в философию" (1905), "Психология" (1909), "Введение в экспериментальную психологию" (1915), "Очерки психологии" (1926) і та ін. Окрім того, учений був автором численних підручників із психології та логіки.

Георгій Іванович Челпанов досліджував проблеми гносеологічних і психологічних теорій, здійснив ґрунтовний аналіз матеріалізму в тогочасній науці. Зокрема під матеріалізмом він розумів учення, згідно з яким лише матеріальні атоми є істинною реальністю - із них утворюється все довкола. Г.І. Челпанов вважав, що сучасний йому матеріалізм тільки повторює матеріалізм XVIII ст.

Головну причину популярності матеріалізму в другій половині XIX ст. учений пов'язує не з розвитком природознавства, а з недоліками філософії першої половини століття. Критика Г. Челпановим матеріалізму ґрунтується на визначенні принципової відмінності між явищами фізичними та психічними, яка полягає у відсутності причинного зв'язку між ними.

У межах пропонованого Г. Челпановим світорозуміння можна знайти прийнятне розв'язання фундаментальних проблем філософії, психології та етики.

Помер Георгій Іванович Челпанов 13 лютого 1936 р. у Москві.

Знаменитые, великие, гениальные люди. Самое интересное о них!
Information and Computer Centre of University

© All rights reserved 1995-2024