ФОМІН
Олександр Васильович (1869-1935)

Видатний ботанік, директор Ботанічного саду Київського університету, академік АН УРСР

Олександр Васильович Фомін народився 1869 р. у с. Єрмоловці Саратовської губернії. 1893 р. закінчив Московський університет, А 1913 р. учений захищає докторську дисертацію "Pteridophyta флори Кавказу", і наступного року його запрошують до університету Св. Володимира на посаду ординарного професора кафедри морфології та систематики рослин і директора Ботанічного саду.

В університеті Фомін читав загальну ботаніку, систематику і географію рослин. О.В. Фомін створив школу ботаніків Київського університету, ядром якої були майбутні видатні ботаніки та яку представляли систематики й флористи вищих і нижчих рослин.

Наукова діяльність Фоміна пов'язана в першу чергу з дослідженнями папоротеподібних і голонасінних Кавказу, Сибіру, Далекого Сходу й України. Саме Фомін став ініціатором підготовки "Флори УРСР" і автором першого тому цієї "біблії" усіх наступних поколінь українських ботаніків.

Особливу роль професор Фомін відіграв у розвитку української ботаніки у переломні моменти історії держави. Так, 1918 p., за гетьмана П. Скоропадського, в Українській Державі створюється Українська академія наук (УАН). Після встановлення в Києві радянської влади 1919 р. її реорганізовують у Всеукраїнську академію наук України (ВУАН), пізніше - Академію наук УРСР. 1921 р. О.В. Фоміна обирають дійсним членом ВУАН, і Національний ботанічний музей-кабінет та Гербарій передаються під його керівництво. 1922 р. створюється науково-дослідна кафедра ботаніки Управління наукових установ Народного комісаріату освіти УРСР, завідувачем якої призначають О.В. Фоміна. Базою кафедри призначається університетський ботанічний сад (директор О.В. Фомін). Саме в цей час Київський університет було реорганізовано в Київський інститут народної освіти.

Таким чином, 1922 р. Фомін очолює всі науково-дослідні ботанічні підрозділи, як університетські, так і академічні, й очолює ботанічну науку.

У середині 1920-х pp. учений розробляє і надсилає до Президії ВУАН проект положення про Український науково-дослідний ботанічний інститут. 1927 р. такий інститут під назвою Науково-дослідний інститут ботаніки Наркомосу УРСР було організовано на базі Ботанічного кабінету та Гербарію ВУАН, і 1931 р. він перейшов під управління ВУАН вже як Інститут ботаніки. Цього ж року О.В. Фомін став його директором.

Організаційні реформи ботанічної науки в Україні, пов'язані зі створенням Академії наук УРСР, не могли не позначитися на діяльності кафедри ботаніки університету. Використовуючи свою високу посаду, Фомін не лише зберіг основний навчальний фонд кафедри, а й зміг суттєво його поповнити.

Створення Ботанічного кабінету дало змогу зберегти у Києві в найбільш нестабільний час на фаховій науковій роботі найталановитіших учнів флористичної школи О.В. Фоміна, зокрема Д.К. Зерова, О.В. Топачевського, А.М. Окснера, які в подальшому створили власні наукові школи. Завдяки організації науково-дослідної кафедри ботаніки з'явилася можливість зберегти школу київських цитоембріологів.

Надзвичайно важливі зміни відбулися й у гербарній справі. Так, Ботанічний кабінет і Гербарій ВУАН розпочинають свою роботу зі створення власної гербарної колекції. 1922 р. Фомін вирішує передати гербарій Київського університету гербарію Ботанічного кабінету ВУАН, внаслідок чого університет втратив надзвичайно цінні колекції, що збиралися майже протягом сторіччя (включаючи колекції автентичних типових зразків нових таксонів).

Предметом особливої турботи О.В. Фоміна був Ботанічний сад університету. Він віддавав роботі в ньому весь свій вільний час, приділяючи значну увагу поповненню колекцій оранжерейних рослин.

1923 р. Фомін заснував журнал "Вісник Київського ботанічного саду", який став вельми популярним серед широких ботанічних кіл і видається й нині.

Перевантажений організаційною роботою у Всеукраїнській академії наук, О.В. Фомін 1930 р. звернувся з проханням звільнити його від викладання в університеті, але ботанічним садом він опікувався до кінця життя, яке обірвалось 1935 р. Після смерті Олександра Васильовича Фоміна Ботанічний сад Київського університету названо його іменем.

Матеріали взяті з книги Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [Авт.-упор. О. Матвійчук, Н. Струк ; Ред. кол.: В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. - Київ : Світ Успіху, 2005. - С. 51.
Information and Computer Centre of University

© All rights reserved 1995-2024