ГОГОЦЬКИЙ
Сильвестр Сильвестрович (1813-1889)

Український філософ, богослов, педагог, професор університету Св. Володимира (1851)

Народився Сильвестр Сильвестрович Гогоцький 17 січня 1813 р. у м. Кам'янці-Подільському. Закінчив Подільську семінарію та Київську духовну академію (1837), у якій згодом (1841-1850 рр.) викладав філософію. 1850 року С.С. Гогоцький захистив докторську дисертацію "Обозрение системы философии Гегеля".

Протягом 1851-1886 рр. був професором Київського університету. За часів, коли філософію було виведено з навчальних планів, він уводив нарис з історії філософії до лекцій з педагогіки.

Філософські погляди С.С. Гогоцького формувалися під впливом філософії Гегеля, яку вчений цінував насамперед за історико-філософську концепцію. Позитивним у гегелівській філософії, вважав С.С. Гогоцький, є визнання того, що весь світ наповнений єдиним розумом і виявляє в усіх його складниках один верховний план, а також того, що всі окремі предмети пов'язані між собою, як щаблі одного розвитку.

Значну увагу вчений приділяв філософії Канта, убачаючи позитивний момент у тих поглядах філософа, які ведуть до подальшого розвитку філософської проблематики. С.С. Гогоцький стверджував, що кантівське вчення про "антиномії" зумовило "блискучу систему Гегеля та її діалектичний метод", а проголошення першості духу щодо природи - філософію Фіхте і таким чином визначило головні напрямки подальшого розвитку філософії.

С.С. Гогоцький - автор таких наукових праць, як "Критичний погляд на філософію Канта" (1847); "Про характер філософії середніх віків" (1849); "Огляд системи філософії Гегеля" (1860); статей "Два слова про прогрес", "Сучасність" ( 1860), "Вступ до історії філософії" (1871).

Окрім того, С.С. Гогоцький був автором першої вітчизняної філософської енциклопедії, чотиритомного "Философского лексикона" (1857-1873), "Философского словаря, или Краткого объяснения философских и других научных выражений, встречающихся в истории философии" (1876), а також багатьох психологічних та історико-педагогічних праць ("Об историческом развитии воспитания у примечательных народов мира", 1853; "О различии между воспитанием и образованием в древние и новые времена", 1879; "О высшем образовании в применении к женщине", 1878).

Помер Сильвестр Сильвестрович Гогоцький 11 липня 1889 року.

Провідники духовності в Україні [Текст] : довідник / ред. І. Ф. Курас. - К. : Вища шк., 2003. - 784 с.

Information and Computer Centre of University

© All rights reserved 1995-2024