ГОЛИК
Олександр Захарович
(1906-1991)

Визначний учений в галузі фізики рідкого стану речовини, доктор фізико-математичних наук, професор, ректор Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (1951-1955)

Народився Олександр Захарович 16 квітня 1906 р. у м. Мерефі на Харківщині.

Після захисту кандидатської дисертації (1936) Олександр Захарович очолив кафедру фізики в Дніпропетровському інституті інженерів залізничного транспорту, суміщаючи цю посаду із працею науковця у Фізико-технічному інституті.

У роки війни захищав свою Батьківщину у складі військ Південно-Західного фронту.

У 1950 р. захистив докторську дисертацію. Впродовж 1950-1951 pp. працював ученим секретарем Президії АН УРСР.

З 1951 р. життя О. 3. Голика було нерозривно пов'язане з Київським університетом. З листопада 1951 р. по грудень 1955 р. він працював ректором, відновлюючи стабільну навчальну, наукову, громадську діяльність навчального закладу.

З 1958 до 1962 pp. О. 3. Голик працював деканом фізичного факультету. Саме фізичний факультет Київського університету - alma mater, де розкрився науковий дар фізика-вченого. В галузі фізики рідин він виконав основні дослідження, які були спрямовані на встановлення зв'язків фізичних властивостей рідин і рідких розчинів з їхньою молекулярною будовою. Під керівництвом професора Голика та за його безпосередньої участі на кафедрі молекулярної фізики виконано великий цикл робіт з дослідження рівноважних і кінетичних властивостей органічних рідин та їх сумішей (парафіни, спирти, жирні кислоти, галоїдопохідні бензолу, кремнійорганічні речовини та ін.), розплавлених металів (ртуть і амальгами), розчинів електролітів (NaCl, LiCl, CsCl та ін. у різних розчинниках).

Професор Голик належить до вчених, які вважали своїм обов'язком втілювати наукові досягнення у виробництво. Саме під його керівництвом вперше почали виконувати великий обсяг бюджетних та госпдоговірних наукових робіт. Багато зусиль доклав професор для об'єднання діяльності спеціалістів з молекулярної фізики СРСР і спрямування її на розв'язання проблемних питань фізики рідкого стану речовини. З його ініціативи починаючи з 1953 р. кожні два роки скликались конференції з питань фізики рідкого стану речовини. З 1963 р. О. 3. Голик керував Комісією координації наукових досліджень з рідкого стану речовини та був членом науково-технічної ради при Мінвузі СРСР, заступником відповідального редактора "Українського фізичного журналу", відповідальним редактором міжвідомчого наукового збірника "Фізика рідкого стану". Професор 0.3. Голик розробляв і постійно вдосконалював спеціальні курси, читав загальний курс фізики на фізичному, хімічному та філософському факультетах, приділяв багато уваги методичним, методологічним і філософським питанням фізики. Його лекції були нестандартними, відображали водночас особистість лектора і стан сучасної фізики.

За видатні заслуги у розвитку фізико-математичних наук та підготовці кадрів для народного господарства професору О. 3. Голику присвоєно звання заслуженого діяча науки УРСР, він був нагороджений п'ятьма орденами та тринадцятьма медалями.

Помер О. 3. Голик у 1991 р.

Матеріали взяті з книги Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [Авт.-упор. О. Матвійчук, Н. Струк ; Ред. кол.: В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. - Київ : Світ Успіху, 2005. - С. 317

Information and Computer Centre of University

© All rights reserved 1995-2024