Моргуліс
Наум Давидович
(1904-1976)

Професор, завідувач кафедри,
член-кореспондент АН України

Народився в м. Летичеві (нині - Хмельницька обл.). Закінчив у 1926 р. Київський інститут народної освіти (так називався тоді Київський університет). В 1932-1976 рр. працював у Київському державному університеті професором (з 1934 р.), керівником спеціалізації "Електрофізика" (1932-37), завідувачем створеної ним кафедри електрофізики (1932-41 та 1944-52), кафедри фізичної електроніки (1952-76), науковим керівником проблемної лабораторії фізичної електроніки (1964-1976).

Читав курс "Фізична електроніка". Був одним із організаторів створеного на базі керованої ним кафедри радіофізичного факультету.

Одночасно з роботою в університеті в 1927-61 рр. працював в Інституті фізики АН УРСР аспірантом, науковим співробітником, керівником групи, а з 1936 р. - завідувачем відділу. Захистив докторську дисертацію в 1937 р., обраний членом-кореспондентом АН УРСР у 1939 р.

Основні напрями наукової роботи - фізична електроніка і фізика плазми. Обґрунтував напівпровідникові властивості ефективних електронних емітерів, вивчив електронні та адсорбційні властивості метал-плівкових емітерів, створив термоемісійний (плазмовий) метод прямого перетворення теплової енергії на електричну, відкрив явище фоторезонансної плазми.

Був засновником і керівником Київської наукової школи з фізичної електроніки. Серед його учнів - шість академіків та членів-кореспондентів АН України, четверо завідувачів кафедр на радіофізичному факультеті, численні доктори наук, професори, лауреати Державних премій СРСР та України.

Опублікував понад 200 наукових праць, у тому числі монографію "Термоэлектронный (пламенный) преобразователь энергии" (1961).

Помер Наум Давидович у 1976 р.

Ім'я Моргуліса Н.Д. носить премія НАН України, що присуджується за видатні наукові роботи в галузі фізики поверхні та фізичної і наноелектроніки (заснована в 2007 р.)

До 100-річчя з дня народження Моргуліса Н.Д. вийшов спеціальний номер журналу "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Радіофізика і електроніка", №6, 2004, присвячений його пам'яті.

Джерело: Радіофізичний факультет: 55 років : довідник (з мультимедійним компакт-диском) / КНУТШ ; [ за ред. Григорука В.І., Нечипорука О.Ю. ]. - Київ : Лабораторія радіофізичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 2007. - 270 с.

Information and Computer Centre of University

© All rights reserved 1995-2024