МОСКАЛЕНКО
Анатолій Захарович
(1934 -1999)

Доктор історичних наук, професор, декан факультету журналістики (1984-1993), директор Інституту журналістики (1993-1999)

Випускник Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (1957 р.), доктор історичних наук, професор, декан факультету журналістики (1984-1993), директор Інституту журналістики (1993-1999)

Народився 12 липня 1934 р. у м. Красногорівці Донецької області.

1957 р. закінчив факультет журналістики Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка і все життя присвятив цій професії.

Упродовж 1957-1972 рр. А. 3. Москаленко працював у газеті "Соціалістичний Донбас" (Донецьк), де пройшов шлях від кореспондента до заступника редактора. Протягом 1965-1972 рр.

Анатолій Захарович обіймав посади завідувача відділу, члена редколегії газети "Радянська Україна". З 1972-го до 1982 р. А. 3. Москаленко був завідувачем сектора ефективності наукових досліджень у галузі суспільних наук Академії наук УРСР й одночасно експертом у галузі масової інформації ЮНЕСКО, членом Постійного представництва України в 00Н.

3 1982 р. і до кінця своїх днів професор А. 3. Москаленко очолював кафедру періодичної преси та був спочатку деканом факультету журналістики, а потім директором Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Він автор понад 30 книжок публіцистики і художньої прози, понад 160 наукових праць з проблем політології, теорії комунікації (інформації), вільної преси і демократичної політики. А. 3. Москаленко - провідний учений у галузі вивчення засобів масової інформації в Україні. Своїми науковими і навчально-методичними працями він зробив великий внесок у розвиток журналістики як науки.

Поява курсу лекцій А. Москаленка "Основи журналістики" (1994), який, власне, є навчальним посібником з теорії журналістики, - помітна віха у становленні національної журналістики. У монографіях вченого "Преса в системі наукового управління суспільством", "Місцева преса", "Основи журналістики", "Сучасна журналістика", "Реабілітація слова", "Масова комунікація", численних статтях, присвячених таким проблемам, як удосконалення управління суспільством, використання досягнень суспільних наук у журналістській практиці, підвищення результативності інформації та ін., ретельно досліджуються процеси переорієнтації в напрямах і змісті науково-дослідницької роботи з урахуванням світового досвіду. Тож не дивним є інтерес до цих питань відомих зарубіжних навчальних закладів, зокрема університетів міст Тампере (Фінляндія), Дортмунда (Німеччина), Гранади (Іспанія), Пекіна (Китай), Софії (Болгарія), Скоп'є (Македонія), де А. 3. Москаленко виступав із лекціями.

Анатолій Захарович Москаленко був надзвичайно обдарованою людиною. Він щедро ділився своїми талантами з людьми. Можна багато писати про той величезний внесок, який він зробив в українську науку, освіту. Можна згадати про те, завдяки чому Анатолій Захарович став журналістом № 1 в Україні, незаперечним моральним авторитетом для українських журналістів. Але варто насамперед наголосити на одній важливій рисі А. 3. Москаленка. Він робив людям добро, на його допомогу завжди можна було розраховувати. Особливу увагу Анатолій Захарович приділяв молоді. Понад З тисячам українських журналістів він дав путівку в професійне життя. А. 3. Москаленко ніколи не боявся висувати молодих - будучи мудрою людиною, він знав, що молодь має підтримувати його ідеї, розвивати їх. Саме тому сьогодні, коли вже немає Анатолія Захаровича, продовжує розвиватися і міцніти його школа, школа академіка Москаленка, продовжує випускати студентів Інститут журналістики, інститут, який він заснував.

Нині в українську журналістику має прийти нова генерація людей - творчих, з нестандартним, незашореним мисленням, а найголовніше - людей глибоко етичних, для яких основна заповідь: "Не зашкодь". Анатолій Захарович якраз був такою людиною. Він стояв на чолі процесів оновлення української журналістики, її виходу на світову арену. Саме після монографій академіка А. 3. Москаленка, які були видані за кордоном, після його лекцій у провідних університетах світу вчені та журналісти-практики Заходу довідалися про молоду українську журналістику.

Помер А. 3. Москаленко 13 листопада 1999 р. у м. Києві.

Матеріали взяті з книги Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [Авт.-упор. О. Матвійчук, Н. Струк ; Ред. кол.: В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. - Київ : Світ Успіху, 2005. - С. 145

Information and Computer Centre of University

© All rights reserved 1995-2024