СТРАЖЕСКО
Микола Дмитрович (1876-1952)

Випускник Імператорського університету Cв. Володимира (1899 p.),
учений-медик, фундатор терапевтичної школи, один із засновників вітчизняної кардіології, академік АН УРСР, СРСР, АМН СРСР, Герой Соціалістичної Праці

Стражеско увійшов в історію світової медицини як видатний науковець і клініцист.

Народився Микола Дмитрович Стражеско 1876 року в Одесі в сім'ї юриста. Після закінчення медичного факультету Київського університету (1899) його зарахували ординатором на кафедру внутрішньої патології, яку очолював професор В. Образцов. 1901 p. M. Стражеско відбув у творче відрядження за кордон, а після повернення його було направлено до Петербурга в лабораторію І. Павлова, де він захистив докторську дисертацію з фізіології травлення.

Після виходу перших монографічних праць авторитет М. Стражеска невпинно зростав. 1910 р. його обрано професором кафедри приватної патології і терапії Київських жіночих курсів, 1917-го він очолив кафедру пропедевтичної терапії, а потім і кафедру факультетської терапії у Київському медичному інституті. Потребою у практичній охороні здоров'я диктувалася необхідність створення в Україні спеціалізованого наукового центру клінічно-терапевтичного профілю. Ним став Український інститут клінічної медицини, заснований у березні 1936 р. з ініціативи М. Стражеска, який і очолив його. Відповідно до розробленої академіком програми основними напрямами наукової діяльності інституту були функціональна діагностика, ревматологія, лікування недостатності кровообігу, гіпертонічної хвороби, захворювань внутрішніх органів, профілактика патології вагітності при внутрішніх захворюваннях. Цей багатопрофільний науковий заклад став попередником сучасного НДІ кардіології, який названо ім'ям його фундатора. Учений створив в Україні клінічну школу патофізіологічного напряму, яку було визнано не лише вітчизняною, а й світовою медициною. Вперше в СРСР під його керівництвом видано гематологічний атлас і посібник з клінічної гематології.

Усі роботи видатного вченого об'єднує клініко-експериментальний напрям досліджень. Особливу увагу він приділяв вивченню серцево-судинних захворювань. М. Стражеско разом з В. Образцовим здійснили прижиттєву діагностику коронарного тромбозу, вперше у світовій медицині дали чіткий і розгорнутий опис його клінічної картини, що відкрило лікарям-практикам шлях до своєчасного розпізнавання цієї недуги. Микола Стражеско науково обґрунтував теорію ревматизму як інфекційно-алергічного захворювання, низку робіт присвятив проблемам патології органів травлення, а його монографію "Основи фізичної діагностики захворювань черевної порожнини" визнано класичною в цій галузі.

Помер Микола Дмитрович Стражеско 1952 року.

Матеріали взяті з книги Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [Авт.-упор. О. Матвійчук, Н. Струк ; Ред. кол.: В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. - Київ : Світ Успіху, 2005. - С. 251.

Information and Computer Centre of University

© All rights reserved 1995-2024