Вернадський Іван Васильович
(1821-1884)

Економіст, публіцист, видавець, батько всесвітньовідомого вченого Володимира Івановича Вернадського.

Народився у Києві, походив із дворян. Закінчив Університет Св. Володимира в 1841 р. Викладав російську словесність у Кам'янець-Подільській, а потім у Другій київській гімназіях.

Упродовж 1843-1846 рр. стажувався за кордоном для підготовки до професорського звання з подальшим отриманням університетської кафедри політичної економії. Після захисту магістерської дисертації "О теории потребностей" (1847) у званні ад'юнкта почав читати лекції в Київському університеті. Докторську дисертацію "Историко-критическое исследование об итальянской политико-экономической литературе до начала XIX века" захистив у 1849 р. в Московському університеті. Після повернення до Києва був затверджений екстраординарним професором. Переведений до Московського університету, де працював упродовж 1850-1856 рр.

У 1856-1868 рр. перебував на державній службі чиновником з особливих доручень при Міністерстві внутрішніх справ у Санкт-Петербурзі в чині статського радника. Видавав журнали "Экономист" і "Экономический указатель". В 1869-1876 рр. очолював Харківську контору Державного банку. Після виходу на пенсію повернувся до столиці та продовжив свою видавничу діяльність. Вирізнявся ліберальними поглядами, був прихильником обмеження самодержавної влади.

Помер у 1884 р.

Джерело: Гриценко І. С. Юридичний факультет Університету Святого Володимира, 1834-1920 [Текст] / І. С. Гриценко, В. А. Короткий. - К.: Либідь, 2009. - С. 58.

Information and Computer Centre of University

© All rights reserved 1995-2024