Certificates of Accreditation (UA)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Direction

Автоматизація та приладобудування

Архітектура та будівництво

Біологія

Виробництво та технології

Гуманітарні науки (Релігієзнавство, Історія та археологія, Філософія, Культурологія, Філологія)

Електроніка та телекомунікації

Журналістика

Інформатика та обчислювальна техніка

Інформаційні технології

Культура і мистецтво

Математика та статистика

Механічна інженерія

Міжнародні відносини

Освіта / Педагогіка

Право

Природничі науки (Екологія, Хімія, Науки про Землю, Фізика та астрономія, Прикладна фізика та наноматеріали)

Публічне управління та адміністрування

Соціальна робота

Соціальні та поведінкові науки (Економіка, Політологія, Психологія, Соціологія, Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, Міжнародні економічні відносини)

Сфера обслуговування

Транспорт

Управління та адміністрування


Information and Computer Centre of University

© All rights reserved 1995-2024