Інформація, яка підлягає обов'язковому оприлюдненню на офіційних веб-сайтах закладів вищої освіти відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» (Закон № 1556-VII) та Закону України «Про освіту» (Закон № 2145-VIIІ)

Статут Посилання
Ліцензії на провадження освітньої діяльності Посилання
Сертифікати про акредитацію освітніх програм Посилання
Стратегія ЗВО Посилання
Структура та органи управління закладу освіти Посилання
Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами Посилання
Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою Описи освітніх програм розміщені на сайтах підрозділів у рубриках Вступнику/Абітурієнту:

Посилання

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти Посилання
Мова (мови освітнього процесу) Посилання (с.20)
Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення

Посилання

Оголошення про конкурс

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами) Посилання
Напрями наукової та/або мистецької діяльності Посилання
Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання Посилання
Результати моніторингу якості освіти

Положення про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Положення про науково-методичну раду Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка

Тимчасове положення про Сектор моніторингу якості освіти

Річний звіт про діяльність закладу освіти Посилання
Правила прийому до закладу освіти Посилання
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами Посилання
Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти Посилання
Перелік додаткових освітніх послуг

Підготовче відділення для громадян України

Підготовче відділення для іноземних громадян

Центр іноземних мов

Етичний кодекс університетської спільноти Посилання
План використання бюджетних коштів на 2022 рік Посилання
Кошторис університету на 2022 рік

За програмою 2201040

За програмою 2201100

За програмою 2201190

За програмою 2201280

Штатний розпис університету Посилання
Штатний розпис науково-педагогічного персоналу Посилання
Положення про систему виявлення та запобігання академічному плагіату в університеті Посилання
Порядок вирішення конфліктних ситуацій в університеті Посилання
Закупівлі університету Посилання
Запобігання та протидія корупції Посилання
Цільові показники діяльності закладу вищої освіти Посилання
Information and Computer Centre of University

© All rights reserved 1995-2024