Рівні володіння мовою: глобальна шкала

Згідно із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти існує шість рівнів володіння мовою, які були розроблені Асоціацією Мовних Експертів ALTE (The Association of Language Testers in Europe): інтродуктивний (Breakthrough або А1), середній (Waystage або А2), рубіжний (Threshold або В1), просунутий (Vantage або В2), автономний (Effective Operational Proficiency або С1) і компетентний (Mastery або С2). Вони охоплюють проміжок від базового до практично бездоганного рівня володіння мовою. На них зорієнтовані навчальні посібники з будь-якої європейської мови, довідники, словники, тести.

Загальний опис рівнів володіння іноземною мовою представлений у табл. 1.

Таблиця 1

Рівні володіння іноземною мовою: глобальна шкала

Рівень володіння мовою

Дескриптори

Елементарний
користувач

A1

Може розуміти і вживати побутові повсякденні вирази, а також будувати елементарні речення з метою задоволення конкретних потреб. Може відрекомендуватись або представити когось. Може запитувати і відповідати на запитання про деякі деталі особистого життя, про людей, про речі тощо. Може взаємодіяти на простому рівні, якщо співрозмовник говорить повільно і чітко та готовий прийти на допомогу.

 

A2

Може розуміти ізольовані фрази та широко вживані вирази, необхідні для повсякденного спілкування у сферах особистого побуту, сімейного життя, здійснення покупок, місцевої географії, роботи. Може спілкуватись у простих і звичайних ситуаціях, де потрібен простий і прямий обмін інформацією на знайомі та звичні теми. Може описати простими мовними засобами вигляд свого оточення, найближче середовище і все, що пов’язане зі сферою безпосередніх потреб.

 

Незалежний
користувач

B1

Може розуміти основний зміст чіткого нормативного мовлення на теми, близькі і часто вживані на роботі, у навчанні, під час дозвілля тощо. Може вирішити більшість проблем під час перебування у країні, мова якої вивчається. Може просто і зв'язано висловитись на знайомі теми або теми особистих інтересів. Може описати досвід, події, сподівання, мрії тощо.

 

B2

Може розуміти основні ідеї тексту як на конкретну, так і на абстрактну тему, у тому числі й дискусії за фахом. Може вільно спілкуватися з носіями мови. Може чітко, детально висловитись на широке коло тем, виражати свою думку з певної проблеми, наводячи різноманітні аргументи за і проти.

 

Досвідчений
користувач

C1

Може розуміти широкий спектр достатньо складних та об’ємних текстів і розпізнавати імпліцитне значення. Може висловлюватись швидко і спонтанно без помітних утруднень, пов’язаних з пошуком засобів вираження. Може ефективно і гнучко користуватись мовою у суспільному житті, навчанні та роботі. Може чітко, логічно, детально висловлюватись на складні теми, демонструючи свідоме володіння граматичними структурами, конекторами та зв’язними програмами висловлювання.

 

C2

Може розуміти без утруднень практично все, що чує або читає. Може вилучити інформацію з різних усних чи письмових джерел, узагальнити її і зробити аргументований виклад у зв’язній формі. Може висловлюватисьспонтанно, дуже швидко і точно, диференціюючи найтонші відтінки смислу у доволі складних ситуаціях.

 

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання/ Наук. ред.
укр. видання д.пед.н., проф. С.Ю.Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – С. 24/273. – ISBN 966-7043-67-3.

 

Детальний опис рівнів володіння англійською мовою ви можете знайти у передмові до прикладів тестів для визначення рівня сформованості мовної та мовленнєвої компетенцій.

А зараз познайомтеся з переліком британських та американських іспитів, до складання яких ви повинні бути готові, якщо маєте намір продовжити навчання або отримати роботу в англомовній країні.

 

Міжнародні іспити з англійської мови

БРИТАНСЬКІ ІСПИТИ

Cambridge ESOL (English For Speakers of Other Languages) – це один з найпопулярніших міжнародних іспитів, який перевіряє рівень сформованості мовної та мовленнєвої компетенцій та структурно охоплює п’ять рівнів складності: KET, PET, FCE, CAE, CPE.

KET (Key English Test) розрахований на кандидатів з середнім рівнем володіння мовою (А2).
PET (Preliminary English Test) припускає, що кандидати володіють мовою на рубіжному рівні (В1).
FCE (First Certificate in English) створений для кандидатів з просунутим рівнем володіння мовою (В2).
CAE (Certificate in Advanced English) пропонується кандидатам з автономним рівнем володіння мовою (С1).
CPE (Certificate of Proficiency in English) націлений на кандидатів з компетентним рівнем володіння мовою (С2).

BEC (Business English Certificate) – це іспит з ділової англійської мови, який перевіряє рівень володіння діловою лексикою та знання законів будови ділового тексту, і структурно охоплює три рівні складності:

BEC Preliminary (BEC P) розрахований на кандидатів з рівнем А2-В1.
BEC Vantage (BEC V) створений для кандидатів з рівнем В2.
BEC Higher (BEC H) пропонується кандидатам з рівнем С1.

Сертифікат рівня Basic, Elementary – це іспит для кандидатів, які бажають отримати офіційне підтвердження про те, що вони володіють мовою на рівні А1.

Сертифікат рівня Intermediate – це іспит для кандидатів, які бажають отримати офіційне підтвердження про те, що вони володіють мовою на рівні В1, і що є достатнім для вступу до англомовної школи та отримання некваліфікованої роботи в англомовному суспільстві.

Сертифікат рівня Higher Intermediate – це іспит для кандидатів, які бажають отримати офіційне підтвердження про те, що вони володіють мовою на рівні В2, і що є достатнім для вступу до англомовного університету та отримання більш кваліфікованої роботи в англомовному суспільстві.

Сертифікат рівня Advanced – це іспит для кандидатів, які бажають отримати офіційне підтвердження про те, що вони володіють мовою на рівні С1, і що є достатнім для вступу до англомовного університету будь-якої спрямованості та отримання кваліфікованої роботи в англомовному суспільстві.

IELTS (The International English Language Testing System) – це іспити для кандидатів старше 16 років, які бажають визначити свій рівень володіння мовою з метою подальшого навчання або працевлаштування в англомовних країнах світу: Австралії, Нової Зеландії, Канаді, Великої Британії.

Trinity (ESOL) – це іспит, успішне складання якого дає можливість кандидатам вступити до престижних університетів Великої Британії без іспиту з англійської мови. Крім того, сертифікати Trinity рівнів 10-12 дають можливість без перешкод пройти співбесіду в різних організаціях, включаючи посольства.

Pitman (ESOL) – це іспит, успішне складання якого дає можливість кандидатам вступити до всіх університетів і коледжів Великої Британії та багатьох університетів світу, в яких викладання проводиться англійською мовою. Крім того, сертифікати Pitman (ESOL) визнаються роботодавцями у сфері бізнесу у 85 країнах світу.

ILEC (International Legal English Certificate) – це іспит, який визначає рівень володіння мовою в галузі юриспруденції та структурно охоплює два рівня складності:

Upper-Intermediate розрахований на кандидатів з рівнем В2.
Advanced націлений на кандидатів з рівнем С1.

ICFE (International Certificate in Financial English) – це іспит, який визначає рівень володіння мовою в галузі бухгалтерії та фінансів та структурно охоплює два рівня складності:

Upper-Intermediate розрахований на кандидатів з рівнем В2.
Advanced націлений на кандидатів з рівнем С1.

 

АМЕРИКАНСЬКІ ІСПИТИ

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) – це тест, успішні результати якого є необхідною умовою для вступу до багатьох коледжів та університетів США, Канади та інших країн світу, для участі в різноманітних програмах закордонного стажування в закладах, де викладання проводиться англійською мовою. Крім того, TOEFL використовується для визначення рівня володіння англійською мовою багатьма урядовими структурами та міжнародними організаціями. TOEFL визнається також у Великій Британії.

CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults), DELTA (Diploma of English Language Teaching to Adults)– сертифікати, що надають право викладати англійську мову як іноземну дорослій аудиторії.

GMAT (Graduate Management Admission Test) – це стандартний письмовий психометричний тест, метою якого є визначення рівня і кваліфікації ти кандидатів, які прагнуть вступити до бізнес-школи. GMAT не вимагає спеціальних знань, навичок і вмінь, але з його допомогою можна перевірити нахили людини, прогнозувати її успіхи в ході навчання в бізнес-школі.

Більш детальну інформацію про зміст іспитів, процедурі проведення та датах, ви можете знайти тут:

http://www.cambridge-efl.org.uk

http://www.ets.org/portal/site/ets/menuitem.36b6150d13d7bab7b1935b10c3921509/?vgnextoid=e63ce3b5f64f4010VgnVCM10000022f95190RCRD#

http://www.alte.org(Розділ «Members»)

Як бачимо, міжнародні іспити з англійської мови зорієнтовані на рівні володіння мовою і реалізуються за допомогою рівневих тестів. Розглянемо, що таке мовний рівневий тест (Placement Test) на прикладі англійської мови.

 

Тест для визначення рівня сформованості англомовної комунікативної компетенції

Рівневий тест вимірює рівень сформованості компетенції в іноземній мові, читанні і математиці з метою визначення готовності кандидатів до вступу у навчальні заклади. За умови отримання 470 балів і вище за тест SAT (Scholastic Aptitude Test and Scholastic Assessment Test), кандидати звільняються від складання іспитів з читання та/ або математики, але обов’язково складають іспит з іноземної мови.

Іспит з іноземної мови складається з тестових завдань множинного вибору, метою яких є перевірка рівня сформованості двох складових іншомовної комунікативної компетенції: мовної та мовленнєвої (див. табл. 2).

Успішним вважається тест, виконаний на 70 % і більше. Результати рівневого тесту дійсні протягом одного року.

Наведемо приклад рівневого тесту, створеного експертами університету Вісконсін (University of Wisconsin). Тест складається з трьох частин:

1. English Usage – тестові завдання для перевірки рівня сформованості лексико-граматичної, орфографічної та орфоепічної компетенцій. Кандидат має прочитати речення і знайти помилку.

2. Sentence Correction – тестові завдання для перевірки рівня сформованості лексико-граматичної компетенції з використанням різних стратегій. Кандидат має прочитати речення, підкреслена частина якого містить помилку, і вибрати правильний варіант відповіді, яким потрібно замінити цю частину речення.

3. Reading Comprehension – тестові завдання для перевірки рівня сформованості компетенції в читанні. Кандидат має прочитати і зрозуміти глибину тексту, проаналізувати текст і його окремі частини, оцінити фігуративне мовлення автора, пояснити значення деяких слів і виразів тощо.

На виконання тесту відводиться 80-90 хвилин з розрахунку 30 секунд на кожен пункт тексту (окрім власне читання).

Таблиця 2

Компоненти комунікативної компетенції учнів

 

ЗРАЗКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ УНІВЕРСИТЕТУ ВІСКОНСІН

 

Part One: English Usage Items

Directions:

Some of the following sentences contain an error in grammar, usage, punctuation, or word choice. Some sentences are correct. No sentence contains more than one error. You will find that the error, if there is one, is underlined and lettered. Assume that all other elements of the sentence are correct and cannot be changed. In choosing answers, follow the requirements of standard written English.

If there is an error, select the one underlined part that must be changed in order to make the sentence correct and blacken the corresponding space on your answer sheet.

If there is no error, mark the final answer space, E.

Examples:

1. Allan is(A) afraid of(B) the rain, he(C) likes(D) the thunder.
No error.(E)

Explanation: Because two sentences divided only by a comma create a comma fault, either a conjunction must be added or the punctuation must be changed to a period, a semicolon, or a dash. Therefore, C must be changed, and you would mark C on your answer sheet.

2. Maria, who had bjust(A) eaten, thought concerning(B) having(C) a candy bar or(D) ice cream.
No error.(E)

Explanation: Because we do not generally say "thought concerning," but "thought about," B must be changed, and you would mark B on your answer sheet.

А тепер виконайте завдання 3-7 самостійно і перевірте себе за ключами, які знаходяться в кінці першої частини тесту.

3. The public is(A) not so angry about(B) corruption in government than(C) it is disgusted with(D) inflation.
No error.(E)

4. While inspecting(A) the ranks, the officer seen that(B) the new recruit had laid his rifle(C) in the mud and gotten it dirty(D).
No error.(E)

5. How well(A) the new comedy series does in the ratings depends(B) almost entirely(C) on its competition(D).
No error.(E)

6. Having enjoyed the scenery(A), the steamer next took us to Bird Isle, an island(B) whose(C) history was hardly known(D) until 1900.
No error.(E)

7. Earl and me(A) were left a legacy by an aunt who(B) had always liked(C) us both(D).
No error.(E)

Keys: 3C  4B  5E  6A  7A

 

Part Two: Sentence Correction Items

Directions:

This is a test of correctness and effectiveness of expression. In choosing answers, follow the requirements of standard written English; that is, pay attention to acceptable usage in grammar, word choice, sentence construction, and punctuation. Choose the answer that produces the most effective sentence – clear and exact, without wordiness or ambiguity. Do not make a choice that changes the meaning of the original sentence.

In each of the sentences of this section, one portion is underlined. Beneath each sentence you will find five ways of writing the underlined part; the first of these always repeats the original, and the other four are all different. If you think the original sentence is better than any of the suggested changes, choose the first answer A; otherwise, select the best revision and blacken the corresponding space on your answer sheet.

Examples:

1. Heavy smoking and to overeat are activities which a heart patient must forego.
A. Heavy smoking and to overeat
B. Smoking heavily and to overeat
C. To smoke heavily and overeating
D. Heavy smoking and overeating
E. Smoking heavy and to overeat

Explanation: Because standard English requires the same grammatical form for two units connected by and, either smoking or to overeat must be changed to gain parallelism. Among the options offered, only the form Heavy smoking and overeating is parallel, and you would mark your answer sheet D.

А тепер виконайте завдання 2-6 самостійно і перевірте себе за ключами, які знаходяться в кінці другої частини тесту.

2. In the smaller towns of Wisconsin, where one can quickly walk to the greening hills of Spring.
A. ..., where one can quickly walk
B. ... where one can quickly walk
C. ..., where one can quickly walk,
D. ..., one can quickly walk
E. ... one can, quickly walk

3. Coach Jones is a remarkable physical specimen: although sixty, he is as vigorous as ever.
A. ... although sixty, he is as vigorous as ever.
B. ... he, seeing that he is sixty, is as vigorous as ever.
C. ... he is sixty, being as vigorous as ever.
D. ... as vigorous as ever, he is sixty years of age.
E. ... he is as vigorous as ever; however he is sixty.

4. The swashbuckling hero was without moral convictions, acceptable manners, and he had little else in his favor.
A. ... without moral convictions, acceptable manners, and he had little else in his favor.
B. ... without moral convictions or acceptable manners and had little else in his favor.
C. ... without moral convictions, acceptable manners or little else in his favor.
D. ... without moral convictions and acceptable manners or little else in his favor.
E. ... without much else in his favor, including moral convictions and acceptable manners.

5. One method of ending discrimination in business and industry is to demand quotas to be met by employers.
A. ... to demand quotas to be met by employers.
B. ... demanding employers to meet quotas.
C. ... to demand that employers meet quotas.
D. ... that employers be demanded to meet quotas.
E. ... that of demanding employers to meet quotas.

6. Mr. Bole's recommendation was believed to be sufficient and that it would guarantee my getting a job.
A. ... and that it would guarantee my getting a job.
B. ..., and that it would guarantee my getting a job.
C. ..., and that it would guarantee me to get a job.
D. ... that it would guarantee me getting a job.
E. ... to guarantee my getting a job.

Keys: 2D  3A   4B  5C  6E

 

Part Three: Reading Comprehension Items

Directions:

The passages below are followed by questions on the vocabulary, style, and meaning of the passages. After reading each passage, choose the best answer to each question. Answer all questions for each of the passages in terms of the context within the passage.

Reading Passage 1

The prevalence of positive or negative feelings about physique is a sign of which traits are valued and appreciated by a society or by the world community. Where there is conspicuous subordination of a social group on the basis of real or attributed physical features, the members of a subordinated group may come to repudiate their own physical characteristics and in mixed populations even penalize those individuals who manifest the disapproved characteristics to the most marked degree. The concept of negritude in Africa is an example of a vigorous attempt to reassert the primacy, for a given group, of its own physical type. We must recognize the rising demand for the kind of world in which people can enjoy the way they look, be proud of the way their parents looked, and look forward to the way their children will look.

Margaret Mead, "Racial Differences and Cultural Attitudes"

1. In its context, the word "attributed" (line 4) means most nearly ...
A.... praised.
B.... wide-spread.
C.... imagined.
D.... ideal.
E.... secondary.

2. In this passage "physique" (line 1) refers to all of the following except ...
A. ... style of dress.
B. ... height.
C. ... facial features.
D. ... degree of hairiness.
E. ... skin color.

3. The subject of "look forward" in line 10 is ...
A. ... I.
B. ... we.
C. ... people.
D. ... minorities.
E. ... the world.

4. The "concept of negritude" (line 7) ...
A. ... refers to the subordination of a social group.
B. ... is a national political movement.
C. ... refers to people discriminating against their own race.
D. ... occurs in mixed populations.
E. ... involves pride in black physical features.

5. Which of the following comes closest to expressing the author's opinion?
A.How one looks is of no importance to anyone.
B.Slavery is the worst evil.
C.People with faults of their own should not criticize others.
D.We must learn to tolerate physical differences.
E.Some people like what other people hate.

Keys:1C  2A   3C   4E  5D

 

Дізнатися більше про рівневі тести університету Вісконсін можна в мережі Інтернет за такою адресою:

http://testing.wisc.edu/english%20test.html

Тести для перевірки рівня сформованості іншомовної комунікативної компетенції можна знайти за такими Інтернет-адресами:

Англійська мова

English Placement Tests

http://www.ompersonal.com.ar/omtest/contenidotematico.htm (12 tests)

Some of them can be found here:

http://www.ompersonal.com.ar/omtest/placementest01.htm

http://www.ompersonal.com.ar/omtest/placementest02.htm

http://www.ompersonal.com.ar/omtest/placementest09.htm

http://www.ompersonal.com.ar/omtest/placementest10.htm

Other tests are available here:

http://www.wordskills.com/level/

http://www.cyberlangues.com/inscription.html

http://www.manythings.org/c/r.cgi/quiz

http://www.stuff.co.uk/wicked.htm

http://www.englishtown.com/sp/tests/skill.aspx

http://www.britishcouncil.org/learnenglish-central-test-test-your-level.htm

http://www.englishtag.com/tests/level_test.asp

http://www.michigan-test.com/michigan-test-practice-tests.htm

Online Proficiency Tests

http://www.english-zone.com/ez-links/l-tests.html

http://www.answerenglish.co.uk/english-level-test.php

http://www.english-test.net/esl/english-language-proficiency-test.html

http://www.linguaspectrum.com/leveltests/levels.php

Англійська, німецька, французька, іспанська та італійська мови

http://www.sciencepresse.qc.ca/quiz1.html#Gen

http://www.personales.mundivia.es/jcnieto/Index_fr.html

http://www.testpodium.com/en/main/sprache.asp

http://www.geocities.com/Athens/Thebes/6177/spantest/spantest_intro.htm

http://www.as.ysu.edu/~forlang/PlacementSample.htm

http://www.flyingteachers.ch/forms/placement_e.html

Німецька мова

http://www.testpodium.com/en/main/sprache.asp

http://www.transparent.com/tlquiz/proftest/german/tlgertest.htm

http://www.goethe.de/cgi-bin/einstufungstest/einstufungstest.pl

http://www1.hollins.edu/testing/germanframes.htm

Ігри, вправи та завдання, спрямовані на формування іншомовної комунікативної компетенції можна знайти за такими Інтернет-адресами:

Англійська мова

Word Games

http://www.linguamania.ru/

http://www.kinglishschool.com/game/WordPuzzle.swf

http://www.english-online.org.uk/games/bigandsmall.htm

http://www.krazydad.com/sudoku/

http://www.manythings.org/cts/

http://www.bbc.co.uk/schools/starship/english/index.shtml

http://www.quia.com/pages/duncanenglish12.html

http://www.oup.com/elt/global/products/englishfile/elementary/i_games/

Practical English Online

http://www.1-language.com/audiocourse/index.htm

http://www.englishbanana.com/downloads.html

http://www.guide-to-distance-learning.com/learn-english-online.html

Miscellaneous

http://www.a4esl.org/

http://www.bbc.co.uk/schools/starship/english/storyplant.shtml

http://www.eclecticenglish.com/index.html

http://www.eduplace.com/tales/

http://www.english4today.com/usr/video/ytv/?cat=72

http://www.etc-inter.net/index.php?online=yes

http://www.infoenglish.info/index/0-5

http://www.langinfo.ru/index.php?sect_id=2700

http://www.learnenglish.de/englishtestspage.html#confuse

http://www.mrshurleysesl.com/englishpractice.html

http://www.quia.com/pages/duncanenglish12.html

http://www.teachenglishinasia.net/tefl-tesl-games-and-activities-directory

http://www.tuition.com.hk/english/english-resources.htm

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/

http://www.englishforum.com/00/interactive/

http://www.spotlight-online.de/language/fragebogen.php3?b_id=1

http://www.geocities.com/kjschjp/eng_learn_res/online_res/online_res.html

Французька мова

Jeux et exercices

http://www.borzuat.ecolevs.ch/jeux.htm

http://www.espace.canoe.ca/Gilles1949/blog/view/312662

http://www.francesmorato2.canalblog.com/archives/2007/10/24/6656525.html

http://www.jean-nicolaslefle.viabloga.com/news/les-exercices-en-ligne-du-ciel-de-bretagne

http://www.linguistiquejpl.com/vw/ac/c007.htm

http://www.mariajose83.wikispaces.com/7.+JEUX++pour+apprendre+le+fran%C3%A7ais

http://www.odeo.com/tags/episodes/Exercices

http://www.ortholud.blogspot.com/

http://www.orthonet.sdv.fr/php/jeux_fic.php?cle=X005&numero=05&niveau=X

http://www.aly-abbara.com/utilitaires/jeux/Jeu_du_pendu/jeu_du_pendu.html

http://www.azurlingua.com/sites.html

http://www.bonjourdefrance.com/index/indexexpresidiom.htm

http://www.bonjourdefrance.com/index/indexjeu.htm

http://www.bookmarks.fr/tag/fran%C3%A7ais

http://www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux_pedagogiques/?id=1070&action=animer

http://www.ccdmd.qc.ca/fr/jeux_pedagogiques/?id=74

http://www.ciel.fr/apprendre-francais/exercices-francais.htm

http://www.ciel.fr/apprendre-francais/jeux-classe.htm

http://www.clipclass.net/liens.htm

http://www.ecoute.de/CoCoCMS/generator/viewDocument.php?doc=5279

http://www.francaisfacile.com/exercices/

http://www.francofete.qc.ca/jeux/jeu6/jeu6.html

http://www.francofete.qc.ca/jeux/jeu7/jeu7.html

http://www.francparler.org/parcours/jeux.htm

http://www.gratumstudium.com/francais/menu_fcs.asp

http://www.iterasi.net/openviewer.aspx?sqrlitid=xmypm9mde0qq59tgso4gkq

http://www.lecochonlogique.com/

http://www.olf.gouv.qc.ca/RESSOURCES/divertissements/index.html

http://www.ortholud.com/?gclid=CKf_mPXorpoCFQKSzAodlFVEbQ

http://www.ortholud.fr/alphabet/douze.php

http://www.sciencepresse.qc.ca/quiz1.html

http://www.syvum.fr/francais/

http://www.xtec.es/centres/a8044582/frances/matosprofs.htm

http://www.yoolink.fr/people/perrotthierry/tag/Apprendre,Exercice

http://www.tolearnfrench.com/exercises/exercise-french-2/exercise-french-8922.php

http://www.tolearnfrench.com/exercises/exercise-french-2/exercise-french-38001.php

http://www.tolearnfrench.com/exercises/exercise-french-2/exercise-french-39083.php

http://www.french.about.com/od/proficiencytests/French_Proficiency_Tests_Examens_daptitude_de_franais.htm

Chansons

http://www.sauce.pntic.mec.es/~ede00000/chansonfle.html

http://www.radins.com/gratuits/services/cours-gratuits/cours-langues/index-7.htm

http://www.fis.ucalgary.ca/Robert/francais.html

Activite pour les enfants

http://www.jeuchanteenclasse.com/promenons1.html

http://www.jeuchanteenclasse.com/fantome1.html

http://www.pour-enfants.fr/jeux/des-differences/differences.htm

Німецька мова

http://www.abroadlanguages.com/al/la/german.asp

http://www.hello-world.com/German/list.php

http://www.hello-world.com//German/index.php?prf=GE

http://www.uni.edu/becker/German2.html

http://www.digitaldialects.com/German.htm

http://www.masteranylanguage.com/cgi/f/lView.pl?li=V11

http://www.daad.org/?p=63212

http://eleaston.com/german.html

http://www.cwru.edu/artsci/modlang/webgerman/

http://nflrc.hawaii.edu/aboutus/ithompson/flmedia/languages/german.html

Словники та текстові перекладачі можна знайти за такими Інтернет-адресами:

Англо-англійські словники

http://ardictionary.com/

http://www.babylon.com/define/40/online-english-dictionary.html

http://www.alphadictionary.com/index.shtml

http://www.askoxford.com/dictionaries/?view=uk

http://www.thefreedictionary.com/

http://www.yourdictionary.com/

http://www.merriam-webster.com/

http://www.ldoceonline.com/

http://www.merriam-webster.com/dictionary.htm

http://www.thefreedictionary.com/Dictionary.htm

http://www.englishlab.net/free-online-english-dictionaries.html

http://www.dictionary.infoplease.com/

http://www.rhymezone.com/

http://www.mahalo.com/German

http://www.digitaldialects.com/German/Links.htm

Багатомовні словники

http://www.ectaco.co.uk/English-Ukrainian-Dictionary/

http://www.xpresstranslations.com/english-russian_dictionary_online.html

http://lingresua.tripod.com/cgi-bin/onlinedic.pl

http://www.lingvozone.com/LingvoSoft-Online-English-Ukrainian-Dictionary

http://www.lingresua.tripod.com/online/

http://www.freelang.net/online/ukrainian.php

http://www.stars21.com/dictionary/English-Ukrainian_dictionary.html

http://www.lingvo.com/

http://www.wordreference.com/

http://www.yourdictionary.com/languages/germanic.html

http://www.dictionary.net/

http://www.yourdictionaries.com/

http://www.ultralingua.com/onlinedictionary/

http://www.en.wiktionary.org/wiki/Main_Page

http://www.englishpage.com/dictionaries/dictionaries.html

Перелік словників та текстових перекладачів

http://www.freebyte.com/dictionary/#online_dictionaries

http://www.betteratenglish.com/the-best-free-online-english-dictionaries/

http://www.collinslanguage.com/

http://www.scribd.com/doc/11600/25-Free-Online-English-Dictionaries-and-Thesaurus

http://www.worldlingo.com/en/resources/english_dictionaries.html

http://www.workinfo.com/free/links/online_dictionaries.htm

http://www.foreignword.com/Langlinks/English.htm

http://radugaslov.ru/

http://www.free-translator.com/dictionaries.html

http://www.russian-english-translator.com/

http://www.usingenglish.com/links/Business_English/Translation/Translation_-_Russian/index.html

http://www.translationdirectory.com/free_translators.htm

http://www.xpresstranslations.com/free_text_translation.html

http://www.englishpage.com/dictionaries/dictionaries.html

http://www.translation.babylon.com/English/to-Ukrainian

http://www.radugaslov.ru/promt.htm

Information and Computer Centre of University

© All rights reserved 1995-2024