ШЕВЧЕНКОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Збірник наукових праць
Випуск шістнадцятий

ЗМІСТ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Бігун О .
"Кобзар" Т . Шевченка: між Старим і Новим Завітом ( до проблеми літературної діалогічності ) ....................................... 3
Докладніше

Задорожна Л .
Імператив історії у Шевченкових " Гайдамаках " та чинник сприйняття його сьогодні ................................................ 9
Докладніше

Задорожна С.
Тарас Шевченко і виклики сучасної доби...................................... 19
Докладніше

Калинчук А.
Поема Т . Шевченка " Сова": текстовий аналіз ............................... 26
Докладніше

Коломієць В ., Іванова О .
Народна пісня в житті і творчості Тараса Шевченка.................... 30
Докладніше

Лебідь-Гребенюк Є.
Критичний коментар у текстах Т . Шевченка як спосіб ведення полеміки з опонентами .................................... 37
Докладніше

Марченко Н.
Ретроспекція видання лейпцизького збірника Тараса Шевченка............................................................................ 45
Докладніше

Мейзерська Т.
Типологія імагінативного мислення Т . Шевченка......................... 54
Докладніше

Настасієнко О.
Образ Тараса Шевченка в поезії Є . Маланюка " Шевченко" ........ 62
Докладніше

Сліпушко О.
Суспільно- політичні ідеї Кирило- Мефодіївського братства у художньому просторі поезій Тараса Шевченка......................... 66
Докладніше

Стрюк Л., Терещенко В.
Автобіографічне " Я" у повістях Т . Шевченка................................ 75
Докладніше

Ткачук О.
Романтичний наратив ліро - епічної поеми Т . Шевченка " Гайдамаки" ............................................................... 85
Докладніше

Харчук Р.
Образ думи у творчості Тараса Шевченка.................................... 95
Докладніше

Шаф О.
Мотив руйнації родинних стосунків у поезії Тараса Шевченка в гендерному ракурсі........................ 103
Докладніше

Яблонська О .
Поетична творчість Т . Шевченка: соціо- та етнопсихологічні параметри образу москаля .............. 109
Докладніше

Яковина О.
Традиція у творчості Тараса Шевченка...................................... 121
Докладніше

Яременко В.
"І стала тьма..."
Етнографізм і символіка Шевченкового твору "У Бога за дверима лежала сокира…" ........................................ 139
Докладніше

КОМПАРАТИВІСТИКА

Бикова Т.
Від місцевого до універсального: парадигма величі жінки- матері (" Марія" Т . Шевченка і " Марія" В. Стефаника) ...... 151
Докладніше

Білик Г.
"Кобзар" як репрезентант культурної епохи : Т . Шевченко – М . Семенко – брати Капранови.......................... 160
Докладніше

Боронь О.
Повість Тараса Шевченка " Варнак" і роман Вальтера Скотта " Роб Рой ": спільне і відмінне ............. 167
Докладніше

Гармата Г.
Козакоцентризм у творчості Т . Шевченка і П . Куліша: порівняльний аналіз ...................................................................... 171
Докладніше

Жванія Л.
Категорія простору в творчості Т . Шевченка й Лесі Українки… ................................. 179
Докладніше

Кривуляк О.
Типологія художнього втілення жанру послання у творчості Т . Шевченка та М . Вороного..................................... 193
Докладніше

Шаповалова А.
Творчість Тараса Шевченка та філософія Григорія Сковороди: два виміри свободи ................................... 203
Докладніше

МОВОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Білокінь В.
Аксіологічний аспект означення часу відвідування могили Тараса Шевченка ( за матеріалами книг вражень ) .................................................... 217
Докладніше

Єщенко Н.
Концепт правда у поетичних творах Тараса Шевченка............. 225
Докладніше

Мацько О.
Лінгвокультурема " орел" у поетичній творчості Тараса Шевченка..................................... 233
Докладніше

РЕЦЕПЦІЯ ПОСТАТІ І ТВОРЧОСТІ

Брижицька С.
Сприйняття робітниками постаті Тараса Шевченка у 1927–1928 роках ........................................................................ 241
Докладніше

Назаренко М.
До прижиттєвої рецепції поезії Т . Шевченка: питання літературного контексту ................................................. 250
Докладніше

Скуратко Т.
Шевченківські традиції в художньому дискурсі поем Івана Драча ................................... 258
Докладніше

Федунь М.
Рецепція Шевченкової поеми " Гамалія " західноукраїнськими мемуаристами першої половини ХХ ст . .. 265
Докладніше

Шалацька Г.
Жіночі образи драми " Назар Стодоля" Т . Шевченка у системі духовних цінностей першої половини ХІХ ст .............. 273
Докладніше

ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ

Зарицька Т.
Новий етап засвоєння поезії Тараса Шевченка: переклади Віри Річ........................................................................ 283
Докладніше

Коломієць Л.
Рецепція англомовних перекладів поезій Тараса Шевченка інтернет - читачами ( огляд читацьких відгуків та коментарів)..................................... 291
Докладніше

Саволоцька А.
Особливості перекладу міфологічного колориту вступу до балади Тараса Шевченка " Причинна" англійською мовою....................................................................... 303
Докладніше

ДОСЛІДНИКИ ТВОРЧОСТІ Т. ШЕВЧЕНКА

Брижіцька І.
Іван Ковальов – дослідник теми "Шевченко і царська цензура "...................................................... 311
Докладніше

Жлуктенко Н.
Вектори шевченкознавства в наукових студіях кафедри зарубіжної літератури Київського університету .......... 318
Докладніше

Лущій С.
До історії еміграційної шевченкіани : Л . Лиман та Ю. Стефаник ............................................................ 325
Докладніше

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2023