Тарас Шевченко й Університет

Тарас Шевченко, автопортрет 1840

Щорічний загальноуніверситетський конкурс студентських наукових робіт і есе «МІЙ ШЕВЧЕНКО»

Біографія

Фотогалерея

Публікації

Корисні посилання

Посібник «Феномен Тараса Шевченка у культурному і гуманітарному просторі України і світу»
А. Гудими та А. Шаповалової розрахований на студентів усіх структурних підрозділів Київського університету імені Тараса Шевченка, в яких читається дисципліна «Тарас Шевченко і Київський університет». Охоплює питання взаємозв'язків поета з Київським університетом: духовних, наукових, професійних і політичних; історіософії Т. Шевченка та дискурсу України; екзистенційно-етичних мотивів у творчості митця, демонструючи її україноцентричність і водночас загальнолюдський засяг, глибоко етичне спрямування думки й таким чином допомагаючи сформувати цілісне уявлення і розуміння постаті й творчості Т. Шевченка як феномена; ролі митця в боротьбі за українську державність та вагу його постаті в сьогоденні. В умовах сучасної російсько-української війни знову і знову підтверджується актуальність проблематики і націософського спрямування Шевченкової творчості.

Таким чином поданий у посібнику матеріал дозволяє різнобічно осягнути феномен Т. Шевченка, основні ідейні, естетичні засади його творчості, проблематику та актуальність і, відтак, стане в нагоді студентству, що опановує університетський курс «Тарас Шевченко і Київський університет».

Методичні рекомендації із дисципліни «Тарас Шевченко і Київський університет»
А. Гудими розраховані на студентів усіх структурних підрозділів Київського університету імені Тараса Шевченка, в яких читається дисципліна «Тарас Шевченко і Київський університет». Включають програму курсу, зміст навчального матеріалу, контрольні запитання та теми для рефератів. Навчальний матеріал розподілений за такими п’ятьма темами: «Феномен Тараса Шевченка як національного генія»; «Життєві віхи Т. Шевченка крізь призму автопортретів»; «Дискурс України в історіософії Т. Шевченка»; «Гуманізм Т. Шевченка»; «Роль Т. Шевченка в духовному та історичному бутті українського народу й у боротьбі за українську державність».

Методичні рекомендації мають на меті допомогти розв'язати або принаймні полегшити труднощі з акцентуванням найістотнішого в межах пропонованих аспектів розгляду постаті Т. Шевченка, його світогляду, ролі та значення митця в українському культурному і гуманітарному просторі, творчого доробку серед громаддя матеріалу, зорієнтованого на шевченкознавчі пошуки. Передбачають збалансоване поєднання різноманітних відомостей: щодо суспільно-політичної та культурно-історичної ситуацій, щодо постаті Т. Шевченка на тлі доби, його доробку – як письменницького, так і образотворчого; при цьому постать Т. Шевченка проєктується і на події ХХ і ХХІ ст.

Відеоекскурсія Всеукраїнським навчально-науковим центром шевченкознавства КНУ імені Тараса Шевченка
Центр був створений 21 березня 2013 року Навчально-науковим інститутом філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка до 200 річчя від дня народження Тараса Шевченка. Нині центр діє при кафедрі історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості й активно співпрацює з нею.

Першопочатковим завданням підрозділу є популяризація Шевченка та його творчої спадщини, адже ім’я, яке носить наш Університет – це не лише честь закладу, а честь української нації. Діяльність центру спрямована на участь у формуванні шевченкознавчого вектора в літературознавстві, на розробку й практичну реалізацію шевченкознавчих проєктів, на написання й видання сучасної навчально-методичної літератури, на підготовку до друку з науковим коментарем і фаховими передмовами наукових збірників, монографій, посібників, підручників і на перевидання фундаментальних праць у профільній галузі.

Відео Валерія Попова
Розповідає Богдана Сахно, директорка центру

Збірник наукових праць «Шевченкознавчі студії»

Шевченко мовами світу
У межах загальноуніверситетського руху #Шевченко210, ініційованого ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка професором Володимиром Бугровим, підтримана та реалізована кафедрою історії української літератури, теорії літератури і літтворчості Навчально-наукового інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка та Всеукраїнським навчально-науковим центром шевченкознавства представляють студентський марафон #ШевченкоМовамиСвіту! Студенти Університету декламують вірші Кобзаря різними мовами.

#ШевченкоЄднає

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2024