Кушнарьов Михайло Андрійович

Кушнарьов Михайло Андрійович

березень 1903 - ?
Бактеріолог,
ректор Київського державного університету (1934-1936)

Народився в Одеській губернії в сім’ї робітника. Після закінчення 1919 р. Одеської гімназії протягом трьох років служив у Червоній Армії. Під час служби став членом Комуністичної партії. 1921 р. після демобілізації вступив до Одеського медичного інституту. Будучи студентом, викладав суспільні науки (політекономію, історію революційних рухів). Упродовж 1925–1926 рр. був керівником наукового семінару підвищеного типу при кафедрі бактеріології. Інститут закінчив 1926 року з рекомендацією вступу до аспірантури науково-дослідної кафедри бактеріології. Професор Єлін у характеристиці зазначив, що наша "наука надто бідна комуністичними силами, й кожний аспірант-комунар є кроком уперед до здобуття цієї складної позиції".

З 1928 р. він – заступник директора Українського хіміко-радіологічного інституту та директор Одеського технікуму прикладної хімії. Був членом біологічної секції Озерної комісії при Всеукраїнській Академії наук, яку очолював академік В. І. Липський.

Після арешту Р. С Левіка в листопаді 1934 р. М. А. Кушнарьова було призначено ректором Київського державного університету. Під час його керівництва навчальною та науковою роботою в університеті здійснювалися планове вдосконалення викладання й поліпшення навчального процесу згідно з рішеннями партії та Радянського уряду. Пожвавленню науково-видавничої діяльності сприяли заходи зі святкування 1934 р. 100-річного ювілею заснування університету. До цієї дати було видано 7 збірників наукових праць викладачів математичного, геологічного, біологічного, хімічного та інших факультетів і узагальнювальний збірник "Розвиток науки в Київському університеті за 100 років". Відповідальним редактором та головою редакційної колегії був М. А. Кушнарьов.

З 21 квітня 1936 р. М. А. Кушнарьова призначено членом Ради при наркомі освіти України. Після звільнення з цієї посади (29 березня 1937 р.) переїхав працювати до Москви. У 1950-х роках був професором Тамбовського інституту епідеміології та мікробіології. Його подальша доля – невідома.

Джерело інформації: Ректори Київського університету. 1834-2006 / КНУТШ; В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 203.

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2024