Проректор з науково-педагогічної роботи
 
Погорецький Микола Анатолійович

E-mail: vice-rector.legalorg@knu.ua

Микола Анатолійович Погорецький народився 18 грудня 1960 року (с. Неділове, Одещина). Випускник судово-прокурорського факультету Харківського юридичного інституту (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого») (диплом з відзнакою, 1985 рік).

У 1979–1981 рр. проходив строкову військову службу у Збройних Силах СРСР. Учасник бойових дій в Афганістані.

У 1996 р. без відриву від військової служби в органах Служби безпеки України захистив кандидатську дисертацію «Правовідносини слідчого з органом дізнання, начальником слідчого відділу та прокурором» (НЮУ України ім. Ярослава Мудрого, м. Харків). У 2002 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального процесу.

У 2006 р., після закінчення стаціонарної докторантури Національної академії Служби безпеки України (м. Київ), захистив докторську дисертацію «Теоретичні та практичні проблеми використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі (за матеріалами Служби безпеки України)» (КНУВС, Київ). У 2009 р. присвоєно вчене звання професора кафедри кримінально-правових дисциплін.

У 2010 р. присвоєно почесне звання України «Заслужений діяч науки і техніки України».

Практична юридична діяльність в органах прокуратури, державної безпеки та адвокатури:

У 1984–1986 рр.: стажист, помічник прокурора Московського району м. Харкова, прокурор відділу з нагляду за розглядом кримінальних справ судами прокуратури Харківської області, прокурор відділу з нагляду за дізнанням та слідством в органах внутрішніх справ слідчого управління прокуратури Харківської області.

У 1986–2001 рр. та у 2008–2011 рр. – на слідчих, оперативних, контррозвідувальних та керівних посадах в органах державної безпеки, пройшовши кар’єрний шлях до начальника управління. Полковник запасу Служби безпеки України.

З 2012 р. по теперішній час – адвокат, член Національної асоціації Адвокатів України.

Науково-педагогічна діяльність (у тому числі за сумісництвом):

З 1997 р. обіймав посади старшого викладача, доцента кафедри кримінального процесу Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого; доцента, професора кафедри оперативно-розшукової та контррозвідувальної діяльності, професора кафедри розслідування злочинів, віднесених до компетенції СБУ, Інституту підготовки слідчих для Служби безпеки України при Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого; професора кафедр кримінального процесу, оперативно-розшукової діяльності Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка; професора кафедр кримінально-правових дисциплін, оперативно-службової діяльності, кримінального процесу Київського національного університету внутрішніх справ (нині – Національна академія внутрішніх справ); старшого, провідного наукового співробітника Інституту вивчення проблем злочинності ім. В. В. Сташиса Національної академії правових наук України; професора кафедри патологоанатомії та судової експертизи Запоріжського державного медичного університету; головного наукового співробітника Національної школи суддів; головного наукового співробітника Національної академії Служби безпеки України.

З лютого 2007 р. по квітень 2008 р. був відряджений до Ради національної безпеки і оборони України із залишенням на військовій службі в Службі безпеки України, де обіймав посади головного наукового співробітника, а з червня 2007 р. по квітень 2008 р. – першого заступника керівника Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю та корупцією РНБО України. Був заступником голови наукової ради МНДЦ РНБО України та членом наукової ради РНБО України, заступником головного редактора журналу «Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)».

З липня 2011 р. – професор, в.о. завідувача, а з травня 2012 р. по травень 2021 р. – завідувач кафедри правосуддя юридичного факультету (з червня 2020 р. інституту права) Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2008-2018 рр. був експертом, заступником голови експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН України з національної безпеки та спеціальних проблем оборони й оборонно-промислового комплексу, головою державних акредитаційних комісій МОН України, членом науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, науковим радником Київського регіонального центру Національної академії правових наук України, головою журі в секції «Правознавство» предметної комісії відділення філософії та суспільнознавства Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

Упродовж 2008-2021 рр. – член робочих груп з підготовки законопроєктів та автор наукових висновків до проєктів законів з питань діяльності судових, правоохоронних та правозахисних органів.

Головний редактор фахового науково-практичного міжнародного журналу «Вісник кримінального судочинства».

Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.001.05 Київського національного університету імені Тараса Шевченка із захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальностями 12.00.08; 12.00.09; 12.00.10.

Голова науково-практичної ради при Раді адвокатів Київської області.

Член робочої групи з питань реформування кримінальної юстиції Комісії з питань правової реформи при Президентові України.

Член науково-консультативної ради Верховного Суду.

Член науково-консультативної ради Конституційного Суду України.

Експерт/консультант Координатора проєктів ОБСЄ в Україні.

Член редколегій вітчизняних і зарубіжних науково-практичних юридичних журналів та збірок наукових праць, зокрема: «Право України», «Слово національної школи суддів України», «Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ», «Науковий вісник Служби безпеки України», «Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)», «Інформаційна безпека людини, суспільства, держави», «Ochrona prawna pokrzywdzonego» та ін.

Автор та співавтор понад 600 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 20 монографій, 4 з яких одноосібні, 6 підручників та 25 науково-практичних, навчальних посібників і коментарів до законів.

Під науковим керівництвом (консультуванням) захищено 59 дисертацій (14 докторів наук, 43 кандидатів наук та 2 доктори філософії).

Нагороджений понад 50-ма державними, зарубіжними, відомчими і громадськими відзнаками.

Одружений. Має трьох синів.

Декларація

Information and Computer Centre of University

© All rights reserved 1995-2024