Сертифікати про акредитацію

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Напрям (спеціальність):

Автоматизація та приладобудування

Аграрні науки та продовольство

Архітектура та будівництво

Біологія

Виробництво та технології

Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

Гуманітарні науки (Релігієзнавство, Історія та археологія, Філософія, Культурологія, Філологія)

Електроніка та телекомунікації

Журналістика

Інформатика та обчислювальна техніка

Інформаційні технології

Культура і мистецтво

Математика та статистика

Механічна інженерія

Міжнародні відносини

Освіта / Педагогіка

Охорона здоров’я

Право

Природничі науки (Екологія, Хімія, Науки про Землю, Фізика та астрономія, Прикладна фізика та наноматеріали)

Публічне управління та адміністрування

Соціальна робота

Соціальні та поведінкові науки (Економіка, Політологія, Психологія, Соціологія, Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, Міжнародні економічні відносини)

Сфера обслуговування

Транспорт

Управління та адміністрування

Висновки експертних комісій:

Висновок експертної комісії за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.170103 "Управління інформаційною безпекою"

Висновок експертної комісії за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки"

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.05010301 "Розробка програмного забезпечення" в Оптико-механічному коледжі

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.03050201 "Інформаційна діяльність підприємства" в Оптико-механічному коледжі

Висновок експертної комісії щодо первинної акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми "Географія" зі спеціальності 014 Середня освіта (Географія) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Висновок експертної комісії щодо первинної акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми "Екологічна безпека" зі спеціальності 101-Екологія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Висновки експертної комісії за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030507 "Маркетинг"

Висновок експертної комісії за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.170101 "Безпека інформаційних і комунікаційних систем"

Висновки експертної комісії за результатами акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" напряму підготовки 6.040206 "Астрономія" Галузі знань 0402 "Фізико-математичні науки" на фізичному факультеті

Висновки експертної комісії з проведення акредитаційної експертизи щодо підготовки здобувачів вищої освіти освітнього рівня "магістр" освітньо-наукової програми "Педагогіка вищої школи" за спеціальністю 011 "Освітні, педагогічні науки" у галузі знань 01 "Освіта/Педагогіка"

Експертний висновок по первинній акредитації спеціальності "Консолідована інформація" 8.18010015, кафедра технологій управління факультет інформаційних технологій

Висновок експертної комісії про можливість акредитації підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030506 "Прикладна статистика"

Висновок експертної комісії за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи щодо підготовки магістрів зі спеціальності 8.18010013 "Управління проектами"

Висновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітнього ступеню "Магістр" спеціальності 8.18010006 "Зовнішня політика"

Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.040205 "Статистика"

Висновки експертної комісії за результатами акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030205 "Країнознавство"

Експертні висновки первинної акредитаційної експертизи підготовки фахівців напряму 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.07010602 "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів" напрямку підготовки 070106 "Автомобільний транспорт" у Коледжі геологорозвідувальних технологій

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.04010602 "Прикладна екологія" напряму підготовки 040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" у Коледжі геологорозвідувальних технологій

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.04010301 "Пошук та розвідка геологічними методами" напряму підготовки 040103 "Геологія" у Коледжі геологорозвідувальних технологій

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.05050216 "Експлуатація і ремонт геофізичної апаратури і обладнання" напряму підготовки 050502 "Інженерна механіка" у Коледжі геологорозвідувальних технологій

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.04010302 "Пошук та розвідка геофізичними методами" напряму підготовки 040103 "Геологія" у Коледжі геологорозвідувальних технологій

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.04010303 "Пошук та розвідка гідрогеологічними та інженерно-геологічними методами" напряму підготовки 040103 "Геологія" у Коледжі геологорозвідувальних технологій

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.02010501 "Діловодство" напряму підготовки 020105 "Документознавство та інформаційна діяльність" у Коледжі геологорозвідувальних технологій

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.05030106 "Буріння свердловин" напряму підготовки 050301 "Гірництво" у Коледжі геологорозвідувальних технологій


Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2023