Запобігання та протидія корупції

 
  1. Повідомлення про корупцію
  2. Антикорупційна програма Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  3. Акти антикорупційного законодавства
  4. Заходи щодо запобігання та протидії корупції
 

Повідомлення про корупцію

Інформація про прояви корупції з боку посадових осіб, працівників та студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка може бути повідомлена:

  • електронним листом на адресу: anticor@univ.kiev.ua
  • письмово за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60.

З метою підвищення оперативності реагування на можливі порушення антикорупційного законодавства, пропонуємо звертатись до уповноваженої особи з реалізації антикорупційної програми та запобігання корупції Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

телефон (044) 239-31-60

Надана інформація буде розглянута та перевірена згідно з чинним законодавством, і за результатами її розгляду буде надано відповідь та вжито відповідних заходів.

 

Антикорупційна програма Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Відповідно до частини другої статті 62 Закону України «Про запобігання корупції», керуючись підпунктом 15.1 пункту 15 Антикорупційної програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка, підготовлено зміни до цієї антикорупційної програми та проводяться обговорення.

Антикорупційна програма

НАКАЗ

 

Нормативно-правова база

1. Міжнародні акти:

Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією від 15 травня 2003 р. (Закон України «Про ратифікацію Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 жовтня 2006 р. № 253-V)

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією від 27 січня 1999 р. (Закон України «Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 жовтня 2006 р. № 252-V)

Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 р. (Закон України «Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції» від 18 жовтня 2006 р. № 251-V)

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 04 листопада 1999 р. (Закон України «Про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією» від 16 березня 2005 р. № 2476-IV)

Угода про створення групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO)

Статут Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO)

2. Кодекси України:

Кримінальний Кодекс України

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Кодекс законів про працю України

3. Закони України:

«Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VIII

«Про засади антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» від 14 жовтня 2014 р. № 1699-VIII

«Про Національне антикорупційне бюро України» від 14 жовтня 2014 р. № 1698-VIII

«Про очищення влади» від 16 вересня 2014 р. № 1682-VII

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України» від 13 травня 2014 р. № 1261-VII

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики» від 14 травня 2013 р. № 224-VII

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність із стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 квітня 2013 р. № 221-VII

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» від 07 квітня 2011 року № 3207-VI

«Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХІІ

4. Укази Президента України:

«Про утворення Національного антикорупційного бюро України» від 16 квітня 2015 р. № 217

«Про Стратегію сталого розвитку «України 2020» від 12 січня 2015 р. № 5

«Про Національну раду з питань антикорупційної політики» від 14 жовтня 2014 р. № 808

«Про делегацію України для участі в роботі Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO)» від 04 жовтня 2014 р. № 753

«Про Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» від 25 січня 2012 р. № 33

«Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки» від 21 жовтня 2011 р. № 1001

«Про першочергові заходи з реалізації Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 05 жовтня 2011 р. № 964

5. Постанови КМУ:

«Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про запобігання корупції» від 14 травня 2015 р. № 301

«Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки» від 29 квітня 2015 р. № 265

«Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 25 березня 2015 р. № 171

«Деякі питання відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції» від 23 березня 2015 р. № 170

«Про затвердження Порядку організації та проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції» від 25 березня 2015 р. № 140

«Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» від 16 жовтня 2014 р. № 563

«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики» від 17 липня 2014 р. № 295

«Про затвердження Положення про Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики» від 04 грудня 2013 р. № 949

«Питання запобігання та виявлення корупції» від 04 вересня 2013 р. № 706

«Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента» від 11 січня 2012 р. № 16

«Про виготовлення бланків декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру» від 08 лютого 2012 р. № 64

«Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям» від 16 листопада 2011 р. № 1195

«Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади» від 08 грудня 2009 р. № 1422

«Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів» від 29 листопада 2006 р. № 1673

«Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування» від 13 червня 2000 р. № 950

«Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 03 квітня 1993 р. № 245

6. Розпорядження КМУ:

«Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади» від 16 жовтня 2014 р. № 1025-р

«Про затвердження плану першочергових заходів з подолання корупції» від 2 липня 2014 р. № 647-р

«Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування» від 6 липня 2011 р. № 642-р

7. Накази:

Міністерства юстиції України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 вересня 2013 р. № 2055/5/1153 «Про національну систему оцінки рівня корупції»

Міністерства юстиції України, Національного агентства України з питань державної служби від 29. листопада 2012 р. № 1764/5/228 «Про затвердження Порядку звірки переліку осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені з посад у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 грудня 2012 р. за № 2026/22338

Державної судової адміністрації України, Міністерства юстиції України від 26 січня 2012 р. № 12/152/5 «Про затвердження Порядку надсилання електронних копій судових рішень щодо осіб, які вчинили корупційні правопорушення»

Міністерства юстиції України від 11 січня 2012 р. № 39/5 "Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення»

Головного управління державної служби України від 04 серпня 2010 р. № 214 «Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2010 р. за № 1089/18384

Міністерства юстиції України від 23 червня 2010 р. № 1380/5 «Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи»

Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 р. № 43 «Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 червня 1993 р. за № 76

 

Заходи щодо запобігання та протидії корупції

Лекція "Студенти проти корупції"

16 травня 2017 року у рамках інформаційно-просвітницької кампанії «Студенти проти корупції», за участю представників Національного антикорупційного бюро України та програми розвитку ООН в Україні, проведено лекцію-консультацію, за сценарієм «запитання-відповіді», на якій розглянуто питання:

  • "Антикорупційна реформа в Україні". Історичний контекст. Досягнення. Виклики;
  • НАБУ: особливості організації та результати діяльності.

Відбулось живе спілкування студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка із директором Програми розвитку ООН в Україні Янтомас Хімстра та директором Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситником.

На сьогодні проведення таких заходів є дуже актуальним та ефективним.

Навчальний онлайн-курс "Конфлікт інтересів: треба знати!"

За підтримки Програми розвитку ООН в Україні Національним агентством з питань запобігання корупції спільно з українським громадським проектом масових відкритих онлайн-курсів "Прометеус" створено безкоштовний навчальний онлайн-курс "Конфлікт інтересів: треба знати!".

Курс розрахований на підвищення рівня стандартів доброчесності щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також інших обмежень та зобов’язань, передбачених Законом України "Про запобігання корупції", та сприяє опануванню базовими практичними інструментами для підвищення ефективності виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання встановлених заборон та обмежень.

Для участі в ньому необхідно зайти на сайт "Прометеус" на www.prometheus.org.ua, знайти курс "Конфлікт інтересів: треба знати!" та зареєструватися.

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2024