Матеріали акредитаційних справ (ОС "Бакалавр") 2023-2024

03 Гуманітарні науки:

05 Соціальні та поведінкові науки:

06 Журналістика:

07 Управління та адміністрування:

10 Природничі науки:

11 Математика та статистика:

12 Інформаційні технології:

17 Електроніка та телекомунікації:

20 Аграрні науки та продовольство:

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2024