Матеріали акредитаційних справ (ОС "Магістр") 2023-2024

01 Освіта/Педагогіка:

03 Гуманітарні науки:

05 Соціальні та поведінкові науки:

06 Журналістика:

08 Право:

10 Природничі науки:

11 Математика та статистика:

12 Інформаційні технології:

15 Автоматизація та приладобудування:

17 Електроніка та телекомунікації:

23 Соціальна робота:

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону:

29 Міжнародні відносини:

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2024