Матеріали акредитаційних справ (ОС "Бакалавр") 2022-2023

01 Освіта/Педагогіка:

02 Культура і мистецтво:

03 Гуманітарні науки:

05 Соціальні та поведінкові науки:

06 Журналістика:

07 Управління та адміністрування:

08 Право:

09 Біологія:

10 Природничі науки:

11 Математика та статистика:

12 Інформаційні технології:

15 Автоматизація та приладобудування:

17 Електроніка та телекомунікації:

19 Архітектура та будівництво:

24 Сфера обслуговування:

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону:

28 Публічне управління та адміністрування:

29 Міжнародні відносини:

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2024